€ 166 miljoen voor energiezuinige technieken in 2017

Ondernemers die willen investeren in energiezuinige technieken kunnen ook in 2017 weer rekenen op fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek (EIA). Voor 2017 is maar liefst € 166 miljoen beschikbaar gesteld. Investeert u in op de Energielijst genoemde technieken, dan kunt u tot ruim 55% van de investeringskosten aftrekken van uw fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving.

Wijzigingen Energielijst  in 2017

Grote wijzigingen dit jaar op de Energielijst zijn onder andere een brede verruiming van de besparingsnormen, die met name gunstig is voor energiebesparing bij het midden- en grootbedrijf. Deze maatregel ondersteunt het doel voor energiebesparing uit het Energie-akkoord.

Andere opvallende wijzigingen binnen de EIA zijn:

  • verruiming benutting van afvalwarmte
  • nieuwe innovatieve koeling voor datacenters
  • verruiming voor investeringen die gemoeid zijn met de aansluiting op het elektriciteitsnet voor grootschalige zon pv-installaties.

De businesscase van dergelijke systemen verbeteren daardoor. Technieken die zich niet op de Energielijst bevinden kunnen ook worden aangemeld voor de EIA onder een generieke code. De techniek wordt onder andere getoetst op energiebesparing.

De Energielijst, meer informatie en informatie over subsidie aanvragen vindt u op de website van de rijksoverheid.