18 miljoen euro voor duurzame innovaties in Noord-Holland

De provincie Noord-Holland stelt 18 miljoen euro beschikbaar om MKB’ers te helpen bij de realisatie van innovatieve ideeën. Naast een financiële bijdrage zal de provincie ondernemers ook bijstaan in het zoeken naar andere financieringsmogelijkheden en biedt zij steun bij het opstellen van kansrijke business cases.

Eén loket

Om zoveel mogelijk duurzame innovaties verder te helpen wil de provincie één loket inrichten voor het Noord-Hollandse MKB. Dit loket gaat de ondernemer helpen bij het wegnemen van knelpunten bij de realisatie van zijn innovatieve idee. Dat kan een bijdrage zijn uit het (duurzame) innovatiefonds, maar ook een doorverwijzing naar andere provinciale, Rijks- en Europese regelingen of advies over andere financieringsmogelijkheden. Daarnaast kan de ondernemer bij dit loket ook hulp krijgen bij het opstellen van een kansrijke business case.

De komende maanden wordt op basis van deze uitgangspunten gewerkt aan verdere vormgeving van het (duurzame) innovatiefonds en het MKB-loket. Naar verwachting kunnen de eerste aanvragen in het voorjaar van 2017 gedaan worden.