Afval scheiden

In Purmerend wordt al veel gedaan op het gebied van afvalscheiding. Maar we willen nog meer afval scheiden.

Iedere woning in de laagbouw kan over een gft-container beschikken. Deze wordt elke week geleegd, behalve in de wintermaanden. Voor papier heeft iedere woning in de laagbouw een papiercontainer die één keer in de twee weken wordt geleegd. En er staan in Purmerend zo'n 80 verzamelcontainers voor plastic afval. Door uw afval zo veel mogelijk te scheiden raakt de restafvalcontainer minder snel vol. Daarom wordt deze eens in de twee weken geleegd.

Container te klein of te groot?

Is uw GFT-container te klein? U kunt ook een grote container of nog een tweede kleine container aanvragen. U hoeft hiervoor geen extra afvalstoffenheffing te betalen! Aanvragen kan bij het KlantContactCentrum (KCC) van de gemeente via 0299-452452 of via het digitale formulier.

Heeft u voldoende aan een kleine restafvalcontainer? Ook deze kunt u - uiteraard gratis - via het KCC aanvragen.

Met deksel en restjes

Wist u overigens dat u glas niet meer hoeft schoon te maken, voordat u het in de glasbak deponeert? U kunt de potten gewoon met deksel en restjes in de glasbak doen.

Wat mag er in de plastic bak

Plastic bakjes, bekers, flacons en flessen frisdrank, maar ook pakken van vruchtensap, zuivel en pastasaus én blikjes zoals van frisdrank vormen samen PMD (plastic, metaal en drankkartons). Dit mag allemaal in de zogenaamde plastic afvalcontainer. Hier vindt u een volledige opsomming van wat er in de containers mag. In Nederland gebruiken we per jaar meer dan 563 miljoen plastic verpakkingen. Dit is zo’n 35 kilo per persoon per jaar. Hiervan wordt maar 6 kilo plastic gescheiden ingeleverd. Dat is jammer, want zo’n 80% van het gescheiden, ingezamelde plastic kan worden hergebruikt.

Textiel

Is ook oud, versleten en kapot textiel welkom voor hergebruik? Ja zeker! Ook dit textiel kan prima gerecycled worden. Er wordt vilt, vulmateriaal en geluidsdemping van gemaakt. De Stichting Bim Bam zamelt vijf keer per jaar huis aan huis textiel in. Ook staan er 11 speciale inzamelcontainers in de stad. Milieuvriendelijk en de opbrengsten gaan naar het goede doel!

Waar staan al die containers

Wilt u zien waar alle onder- en bovengronds verzamelcontainers staan voor papier, glas, PMD, textiel en restafval voor pas- en sleutelhouders in de gemeente Purmerend en de gemeente Beemster? Het staat allemaal op deze handige kaart.

Grondstof voor nieuwe producten

In afval zitten waardevolle materialen die kunnen dienen als grondstof voor nieuwe producten. Door afval goed te scheiden, worden deze materialen behouden. Op 'in de goeie bak' kunt u zien hoe u afval het beste kunt scheiden en wat er met dat gescheiden afval gebeurt. Op de afvalkalender kunt u zien wanneer uw containers door de gemeente worden geleegd.

Maar u kunt nog meer doen om bij te dragen aan een schonere leefomgeving! www.nederlandschoon.nl.