Belastingvoordeel voor duurzame investeringen

Wilt u als ondernemer investeren in elektrische bussen, duurzame gebouwen of het efficiënter omgaan met grondstoffen? Dan kunt u in 2017 rekenen op fiscaal voordeel via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Voor het jaar 2017 is er totaal € 137 miljoen beschikbaar. De regeling is onder meer interessant voor ondernemers in de agrarische sector, de scheepvaart en industrie. Maar ook ondernemers die investeren in duurzaam vervoer, duurzame recreatie en duurzame gebouwen kunnen MIA\Vamil toepassen.

Voor alle ondernemers

Alle Nederlandse ondernemers die inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen, kunnen gebruik maken van de MIA\Vamil. et de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een door uzelf te bepalen tijdstip en levert een liquiditeit- en rentevoordeel op.

Milieulijst

Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn om te investeren in de meest milieuvriendelijke oplossingen mét fiscaal voordeel? Kijk dan op de milieu en energielijst van het RVO. Op deze lijst staan ongeveer 270 investeringen. Deze bedrijfsmiddelen zijn minder milieubelastend en gaan vaak verder dan wat de wet voorschrijft.

Op de website van de rijksoverheid vindt u de milieu en energielijst met alle overige informatie.