BioWarmte Stadsverwarming

Purmerend is de eerste gemeente in Nederland die bijna volledig duurzaam wordt verwarmd door een BioWarmteCentrale (BWC). Stadsverwarming Purmerend (SVP), initiatiefnemer van het project, wordt hiermee een lokaal duurzaam energiebedrijf, geheel gericht op de Purmerendse markt. Projectleider Egbert Vrijen vertelt: ‘Sinds 2007 is de SVP een zelfstandige organisatie, met de gemeente Purmerend als enige aandeelhouder. Als onderdeel van een uitvoerig programma om de organisatie een gezonde financiële toekomst te geven, is destijds een business plan opgesteld.

Impuls

Hieruit volgde dat eigen productie van warmte uit biomassa zowel een impuls gaf aan de verduurzaming van de stad alsook aan de versterking van de toekomst van SVP. ’Het bouwen van een BioWarmteCentrale bleek de beste optie om beide ambities te realiseren. Egbert Vrijen: ‘In Denemarken wordt al veel langer gebruikgemaakt van BioWarmteCentrales voor stadsverwarming. Door het hoge rendement en de besparing op CO2-uitstoot is het echt een investering voor de toekomst’.

Enorme houtkachel

Een BioWarmteCentrale is eigenlijk een enorme houtkachel die door verbranding van houtsnippers – ook wel biomassa genoemd - duurzame warmte genereert. Staatsbosbeheer zal hiervoor jaarlijks zo’n 100.000 ton biomassa leveren. Het project wordt mogelijk gemaakt door financiering van de BNG Bank en Triodos Bank.

Warmtelevering volledig overgenomen

Per 1 juli 2014 heeft de BioWarmteCentrale volledig de warmtelevering overgenomen van  leverancier Nuon’, geeft Egbert Vrijen aan. Met de BWC levert Stadsverwarming Purmerend een grote bijdrage aan de verduurzaming van Purmerend. Dit heeft er voor een belangrijk deel toe bijgedragen dat Purmerend de Award Duurzame Energie Noord-Holland 2014 heeft gewonnen. Op www.stadsverwarmingpurmerend.nl leest u meer over de BioWarmteCentrale.

Wilt u weten hoe de nieuwe BioWarmteCentrale werkt? http://www.youtube.com/watch?v=eflC66iH6AU&feature=youtu.be