Bouw zonnepark Solar Campus Purmerend met 23.000 zonnepanelen eind 2015 van start

De bouw van de Solar Campus Purmerend gaat eind 2015 van start. Alleco Solar Energy krijgt definitief de SDE+-subsidie voor de aanleg van de 8,5 hectare tellende Solar Campus Purmerend (Baanstee-Noord).

Energie voor ruim 1.400 huishoudens

De voorbereidingen zijn reeds in volle gang en als alles gaat zoals gepland voor de uitwerking van het park, wordt eind 2015 gestart met het aanbrengen van ongeveer 23.000 zonnepanelen. Ergens in 2016 zal het worden opgeleverd. De panelen leveren energie voor ruim 1.400 huishoudens.

Baanstee-Noord

De Gemeente Purmerend is volgens Alleco logischerwijs ook zeer tevreden met deze invulling van de Baanstee-Noord. Met de huur van de grond kunnen de rente en onderhoudskosten van het anders braakliggend stuk bedrijventerrein worden gecompenseerd.

Duurzaamheidsambities gemeente

De historie van het project gaat ver terug. Al in het voorjaar van 2013 benaderde Alleco Energy Group de gemeente Purmerend met het initiatief om op bedrijventerrein Baanstee-Noord tijdelijk een zonnepanelenpark te realiseren. De beoogde locatie op het bedrijventerrein wordt voor een periode van 17 jaar gehuurd. Het plan sluit dan ook goed aan bij de duurzaamheidsambities van de gemeente. Deze zijn vastgelegd in het milieubeleidsprogramma Purmerend 2012-2016. Hierin staat dat de gemeente waar mogelijk en wenselijk initiatieven stimuleert op het gebied van elektrisch vervoer, groene grondstoffen en duurzame elektriciteit. Daarnaast speelt bij de ontwikkeling van bedrijventerrein Baanstee-Noord duurzaamheid een centrale rol. Met het zonnepark initiatief kan een tijdelijke en duurzame invulling worden gegeven aan een deel van het terrein waar nog geen bouwactiviteiten plaatsvinden.

Bron: Solar Magazine