Duurzaamheidsagenda 2019-2022 vastgesteld door gemeenteraad Purmerend

In de raadsvergadering van februari heeft de gemeenteraad de Duurzaamheidsagenda 2019-2022 aangenomen. Deze agenda beschrijft de ambities en activiteiten, inzet en kosten op het terrein van duurzaamheid.

Voor uitvoering van de duurzaamheidsleningen is een jaarlijks aan te vullen budget beschikbaar gesteld van € 250.000.

De agenda is vooral gericht op de energietransitie en draagvlak voor verdere verduurzaming. Voorbeelden van activiteiten zijn de inzet op energiecoaches, subsidies voor particuliere woningen, een informatieloket voor duurzaam bouwen en duurzaamheidsevenementen zoals de regionale Duurzaamheidsbeurs en de Solar Boat Race.

Jaarlijks zal de raad bij het vaststellen van de kadernota en begroting bekijken of bijstelling van de duurzaamheidsagenda wenselijk is, afhankelijk van de beschikbare middelen.

Lees de volledige Duurzaamheidsagenda 2019-2022.