Eerste openstellingsronde Stimuleringsregeling Duurzame Energie

De eerste openstellingsronde van de subsidieregeling SDE+ start op 7 maart en loopt tot 30 maart. Wilt u van de regeling gebruik maken, start uw voorbereidingen op tijd! Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de regeling. In totaal is deze ronde € 6 miljard subsidie beschikbaar.

De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon. De SDE+ categorie Wind op Zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure.

Zorg wel dat u alle benodigde vergunning en bijlagen op tijd heeft, want geen vergunning terwijl wel vereist, betekent geen SDE+ subsidie.