Fijnzeeftechniek CirTec

Bijdragen aan hergebruik van grondstoffen. Dat was bij de oprichting van de Purmerendse onderneming CirTec direct een belangrijke doelstelling.

CellCap

Coos Wessels, oprichter en directeur van CirTec: ‘Op dat moment was een waterzuiveringsbedrijf in de regio Amsterdam net gestart met een onderzoek naar het toepassen van fijnzeven om energie te besparen bij het zuiveren van afvalwater. De resultaten waren zo veelbelovend, dat we direct met de technologie aan de slag zijn gegaan. Zo is CellCap ontstaan.’

Fijnzeefinstallatie

In het rioolwaterzuiveringsproces kost het afbreken van toiletpapier veel geld en energie. Lange tijd waren zelfs de waterschappen zich hier niet van bewust. ‘Toiletpapier valt in het riool uiteen in vezels. CellCap is een proces gebaseerd op fijnzeeftechniek, dat deze vezels op ingenieuze wijze uit het rioolwater zeeft. De reststroom die daarbij ontstaat, zogenaamd zeefgoed, bestaat voor 70 tot 80% uit cellulose, een grondstof die op verschillende manieren hergebruikt kan worden.’

Doorbraak in hergebruik

Coos: ‘Steeds meer waterschappen passen de fijnzeeftechniek grootschalig toe in het rioolwaterzuiveringsinstallaties, waaronder Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in hun installatie in Zuidoostbeemster. Een doorbraak in hergebruik van grondstoffen uit rioolwater.’

Maar daar houdt het voor CirTec niet op. ‘We zoeken actief naar mogelijkheden voor het verwerken van deze cellulose in producten. Tot voor kort was de grondstof niet beschikbaar en was toepassing in producten slechts fictie. Nu deze wel voldoende beschikbaar komt ontwikkelt er zich ook een markt voor. Het zeefgoed van de RWZI Beemster wordt bijvoorbeeld door afvalopwerkingsbedrijf Attero met behulp van enzymen omgezet in suikers en daarna omgezet in polymelkzuur. Polymelkzuur (PLA) is een bioplastic dat, veel sneller dan reguliere plastics, wordt afgebroken. Maar denk ook aan bio-composiet, waar onder meer bruggen van gemaakt worden, en asfalt.’

Nog heel veel te doen

Coos vervolgt: ‘Maar cellulose biedt veel meer toepassingsmogelijkheden, zoals gerecycled papier dat ook heeft. Hier lopen we echter nog tegen juridische problemen aan. Veel producten mogen namelijk pas ontwikkeld worden als de grondstof, in dit geval dus cellulose, de juridische status ‘einde afval’ heeft. Om die status te krijgen is een aantoonbare markt nodig. En om een markt te ontwikkelen heb je een product nodig. Dat product mag dus niet gemaakt mag worden, omdat de grondstof geen status ‘einde afval’ heeft.

WOW!

Binnen het INTERREG-NWE project WOW! (wider opportunities for raw materials form waste water) proberen we een weg te vinden door het doolhof van werkgroepen, betrokkenen en belanghebbenden om de juridische status van grondstoffen uit rioolwater te verduidelijken. Met natuurlijk als eindresultaat dat er nog veel meer producten gemaakt kunnen worden uit de grondstoffen uit het rioolwater. Er is dus nog heel veel te doen. Maar ach, de lat mag best hoog liggen’.

Meer lezen over CirTec en de mogelijkheden van fijnzeeftechniek en cellulose? Kijk op de website van CirTec.

foto onder links: CellCap zeef
foto onder rechts: teruggewonnen cellulose