Gladheidbestrijding

Bij vorst, sneeuw en ijzel is gladheidbestrijding noodzakelijk voor de veiligheid. Maar strooizout is ook schadelijk voor bomen, planten en dieren. Daarom heeft de gemeente Purmerend op nieuwe strooiwagens het zogenaamde autologic-systeem. Dit is een automatisch systeem dat door constante meting van de wegdektemperatuur de juiste hoeveelheid zout strooit. Ook is het automatische systeem ingesteld op de exacte breedte van wegen en fietspaden.

Niet meer dan noodzakelijk

Dankzij deze nieuwe techniek wordt er niet méér zout gestrooid dan strikt noodzakelijk. Zónder concessies te doen op veiligheid.

Direct maar ook indirect schade

Bomen, planten en dieren hebben niet alleen direct te lijden onder grote hoeveelheden strooizout. Zout tast bijvoorbeeld de schors van bomen aan. Hierdoor worden ze gevoelig voor schimmels. Maar het brengt ook indirect schade aan,  via sloot- en grondwater. Zout in grondwater hindert de groei van bomen en planten én de ontwikkeling van blad.

Eén keer instellen

De strooiroute hoeft maar één keer ingesteld te worden. Strooibreedte, strooipatroon en strooien aan en uit worden precies ingesteld. Zo kan er bijvoorbeeld gekozen worden voor een hogere dosering op een rotonde, of breder strooien bij een bushalte. De instellingen worden direct gekoppeld aan de exacte GPS-locatie.

Zonder tussenkomst van de chauffeur

Bij het bestrijden of voorkomen van gladheid, strooit de machine precies zoals is vastgelegd. Zonder tussenkomst van de chauffeur. Zodra een bepaalde GPS-locatie wordt bereikt, voert de strooimachine zelf de instellingen door.

Aanzienlijke besparing

Op dit moment zijn er twee grote strooiers uitgerust met het systeem. Zij worden ingezet op de hoofdroutes. Zo wordt er op twee hoofdroutes 30% bespaard op de hoeveelheid strooizout! Zuinig, veilig én duurzaam!

Wilt u weten waar er gestrooid wordt bij verwachte gladheid in Purmerend? Bekijk de strooiroutes.