Gratis duurzaamheidscans levert Purmerends bedrijfsleven een enorme energiebesparing op

Afgelopen maandag is bij Voortman Kantoormeubelen BV in Purmerend het project ‘Duurzaamheidscans voor het MKB’, dat door Stadsverwarming Purmerend en de Gemeente Purmerend is gefinancierd en door adviesbureau Klimaatroute is uitgevoerd, feestelijk afgesloten.

Gratis duurzaamheidscans aan 200 ondernemers

Stadsverwarming Purmerend en de gemeente Purmerend hebben de afgelopen twee jaar aan 200 ondernemers binnen het MKB een gratis duurzaamheidscan geschonken, met als doel het MKB inzicht te geven in het energieverbruik en hen te ondersteunen minder energie te verbruiken. Hiermee is ook een stap gezet om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen (project ‘Verduurzaming bedrijventerrein Purmerend’). De scans richtten zich op warmtevraag, elektriciteit en gas en vonden onder andere plaats op bedrijventerreinen de Koog, Baanstee-Oost en -West in Purmerend.

Bijna 190 ton CO2 reductie

Adviesbureau ‘Klimaatroute’ heeft vanaf eind 2013 onafhankelijke duurzaamheidscans uitgevoerd bij 200 ondernemers in Purmerend. Het was vervolgens aan de bezochte bedrijven zelf om te bepalen wat ze met de resultaten van de scan zouden gaan doen. Veel ondernemers hebben de afweging gemaakt om de adviezen op te volgen en de energiebesparende maatregelen binnen hun bedrijf toe te passen. Deze zijn zoveel mogelijk door lokale ondernemers uitgevoerd.
De 61 bedrijven die tot het nemen van energiebesparende maatregelen zijn overgegaan, hebben gezamenlijk meer dan € 200.000,- geïnvesteerd en behalen bijna 190 ton aan CO2 reductie.