Groot scala energiesubsidies voor innovaties

Vandaag start een groot scala aan energiesubsidies. Deze zijn bedoeld voor zowel onderzoek en ontwikkeling als demonstratie van innovaties. Ze zijn allemaal gekoppeld aan hun eigen energiethema.

Zo is er voor innovaties die energiebesparing in de gebouwde omgeving genereren de nieuwe subsidie ‘TKI Urban Energy’. Voor de demonstratie van innovaties bestaat de subsidie ‘Demonstratie Energie-innovatie’.

Alle subsidieprogramma’s dragen bij aan de realisatie van het opgestelde Energieakkoord. Onderzoek, innovatie en demonstratie moeten namelijk bijdragen om in 2020 14% van het energieverbruik duurzaam te maken. En in 2050 zelfs 50%.

In totaal starten er vandaag 7 subsidieprogramma’s. Hoewel ze alle 7 tegelijk starten, hebben ze wel allemaal een andere looptijd.

  • Biobased Economy en Groen Gas - Innovatieprojecten: onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten die biomassa omzetten in vermarktbare producten en/of die de conversie van biomassa naar groen gas mogelijk maken
  • TKI Urban Energy: onderzoek en ontwikkeling van energie-innovaties die een positieve uitwerking hebben op de energiehuishouding in de gebouwde omgeving zoals smart grids
  • Liquid Natural Gas (LNG): onderzoek en ontwikkeling van projecten die het gebruik van LNG als brandstof goedkoper maken, de maatschappelijke acceptatie bevorderen en belemmeringen wegnemen voor een grootschalige introductie van LNG
  • Wind-op-Zee R&D-project: onderzoek en ontwikkeling van innovatie die kostenreductie van windenergie op zee binnen de termijnen van het Energieakkoord (2023) realiseert
  • Energiebesparing in de industrie (ISPT) – early adaptor: onderzoek en ontwikkeling van technologieën die energiebesparing realiseren in de industrie met mkb’s als technologieleveranciers
  • Energiebesparing in de industrie (ISPT) – joint industry: onderzoek en ontwikkeling van technologieën die energiebesparing realiseren in de Industrie waarbij een onderzoeksorganisatie als technologie-eigenaar optreedt en de mkb als vermarkter
  • Demonstratie Energie-Innovatie: ontwikkeling en demonstratie van innovaties, processen en/of diensten. In aanmerking komen projecten die energie besparen, duurzame energie opwekken en/of het gebruik ervan stimuleren.