Koning Willem-Alexander opent BioWarmteCentrale de Purmer

Vrijdag 13 maart heeft koning Willem-Alexander BioWarmteCentrale de Purmer met een ferme swipe officieel geopend.

Meest duurzame warmtebedrijf van Nederland

De BioWarmteCentrale wordt gestookt op houtsnippers die beschikbaar komen uit het terreinbeheer van Staatsbosbeheer. Met de centrale voorziet Stadsverwarming Purmerend haar 25.000 klanten voor 80% van groene warmte, en is daarmee het meest duurzame warmtebedrijf van Nederland.

Honderdduizend ton houtsnippers

Stadsverwarming Purmerend (SVP) produceert haar warmte met behulp van de BioWarmteCentrale (44 MWth) en twee hulpwarmtecentrales. Door het gebruik van 100.000 ton biomassa (houtsnippers) spaart SVP op jaarbasis ruim 50.000 ton CO2 uit. De houtsnippers zijn een bijproduct uit het reguliere beheer van bos, natuur en landschap. Hout is een duurzame, hernieuwbare grondstof en CO2 neutraal. Bij verbranding van houtsnippers neemt namelijk de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer niet toe. Bij de verbranding van aardgas, olie en steenkool gebeurt dit wel.