Kredietplafond duurzaamheidsleningen bereikt

Het kredietplafond, dat is vastgesteld voor het verstrekken van Duurzaamheidsleningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting SVn is met ingang van  13 augustus 2019 bereikt.
Dit betekent dat er geen aanvragen meer voor het verkrijgen van een Duurzaamheidslening in behandeling kunnen worden genomen. Er is nog niets bekend over een eventuele uitbreiding van het kredietbudget. Zodra hierover meer bekend is zal dit worden gepubliceerd.