Nieuwe mogelijkheden meerjarige projecten DEI+

De subsidie DEI+ biedt per 1 augustus 2019 mogelijkheden voor meerjarige projecten binnen de thema's 'Flexibilisering van het elektriciteitssysteem' en 'Ruimtelijke inpassing van grootschalige duurzame energieopwekking’. Hiervoor komen voortaan projecten in aanmerking met een looptijd van maximaal 4 jaar.

De subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) is bedoeld voor ondernemers en eindgebruikers die investeren in energie-innovaties. Voorheen kwamen hiervoor alleen projecten in aanmerking met een looptijd van maximaal 1 jaar. De regeling biedt nu ook mogelijkheden voor grootschaligere projecten die bijdragen aan de doelen van het Klimaatakkoord. Daarbij gaat het om de thema's 'Flexibilisering van het elektriciteitssysteem' en 'Ruimtelijke inpassing van grootschalige duurzame energieopwekking'. Lees het volledige nieuwsbericht op rvo.nl.