Op weg naar een regionaal warmtenet

Overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven uit de Metropoolregio Amsterdam gaan zich gezamenlijk inzetten om een regionaal warmtenet te realiseren. Maar liefst 25 partijen tekenden hiertoe op 4 juni 2015 op het provinciehuis in Haarlem een samenwerkingsovereenkomst. Stadsverwarming Purmerend (SVP) is een van de ondertekenaars. Directeur Gijs de Man van SVP hierover: “Met maar liefst 75% van de stad aangesloten op stadswarmte is Purmerend koploper en met de recente opening van onze BioWarmteCentrale hebben we een enorme stap gezet in de verduurzaming van de stad. De kennis die we in de afgelopen jaren hebben opgedaan, willen we graag delen met andere partijen om de mogelijkheden van warmte –waar we nog veel kansen voor zien– verder vorm te geven.”

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een overschot aan (industriële) warmte, die nu onbenut in de lucht of het oppervlaktewater verdwijnt. De MRA is met zijn dichte bevolkingsgraad en bedrijvigheid ideaal om slimme en warmtenetten aan te leggen. Grote én kleine producenten kunnen hier hun warmte aan leveren en vele huishoudens en bedrijven kunnen hiervan profiteren.

Win-win

De 25 partijen (waaronder Stadsverwarming Purmerend) die de overeenkomst hebben ondertekend, gaan zich samen inzetten om deze restwarmte te gebruiken voor de centrale verwarming en warm tapwater van woningen en bedrijven. Energie die anders verloren gaat, wordt zo hergebruikt. Dat is beter voor het milieu én voor de regionale economie.

Deelnemende partijen

De partijen die de samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend zijn: AEB Amsterdam, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling, Amsterdam Economic Board, Cofely Energy Solutions BV, Eneco Warmte en Koude, Gemeente Aalsmeer, Gemeente Amstelveen, Gemeente Amsterdam, Gemeente Beverwijk, Gemeente Haarlem, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Heemskerk, Gemeente Uithoorn, Gemeente Velsen, Gemeente Zaanstad, Greenport Aalsmeer, HVC, Nuon Warmte, OCAP, Omgevingsdienst IJmond, Provincie Noord-Holland, Stadsverwarming Purmerend, TATA Steel IJmuiden BV, Ennatuurlijk en Veolia. Daarnaast hebben tien woningcorporaties een ‘letter of intent’ getekend.