Opgewekt in Purmerend

Een betere leefomgeving creëren door samen te werken aan duurzame projecten, dat is wat de leden van Opgewekt in Purmerend (OiP) voor ogen hebben. De stichting is opgericht om duurzaamheid in de eigen omgeving te stimuleren. Veel duurzaamheidsprojecten worden door de gemeente Purmerend ondersteund. Door de ambtelijke samenwerking is de gemeente Beemster daarmee in de praktijk ook aangesloten. Voorzitter Wim Wilschut zet zich samen met de andere vrijwillige leden actief in voor de diverse projecten.

Lokale projecten

‘We zijn heel trots op de drie zonnepanelenprojecten die we hebben gerealiseerd: Zon op Stadhuis Purmerend, Zon op Antoni Gaudi en Zon op De Kraal. In totaal hebben we het dan over meer dan 800 zonnepanelen op deze drie overheidsgebouwen. We maken ons hard dat er de komende jaren meer zonnepanelen worden geplaatst op geschikte huurwoningen, koopwoningen en (overheids)gebouwen. Daarnaast loopt het project Energieparty's. Hoe kun je thuis op energie besparen. ‘Ons doel is kennis over energiebesparing te delen met de inwoners om zo het energiegebruik terug te dringen’.

Evenementen

Ook bij evenementen, zoals een regionale duurzaamheidsbeurs, is Opgewekt in Purmerend zeer intensief betrokken. ‘We merken dat er behoefte is aan dergelijke jaarlijkse initiatieven. De gemeente Purmerend stimuleert deze inspanningen en fungeert tevens als sparringpartner. De aankomende jaren zullen de duurzaamheidsbeurzen worden ondersteund door de gemeenten Purmerend, Beemster, Edam-Volendam en Waterland'.

Boordevol energie

Opgewekt in Purmerend gelooft dat verduurzamen de sleutel is om het leefklimaat te verbeteren, niet alleen voor de huidige inwoners maar ook voor de toekomstige inwoners. ‘Milieubewuste en maatschappelijk verantwoordelijke veranderingen in ons dagelijks denken en doen zijn nodig om ervoor te zorgen dat deze leefomgeving ook de toekomstige generaties kan voorzien in hun essentiële behoeften,’ aldus Wim.

Speerpunten van Opgewekt in Purmerend

  • Educatie en bewustwording om het draagvlak voor duurzaamheid op hoger niveau te brengen
  • Energiebesparing stimuleren en realiseren, zowel bij bedrijven als bij de mensen thuis
  • Zonne-energie toegankelijk maken door het oprichten van Zonnecoöperaties
  • Lobbyen voor duurzame beslissingen bij gemeenten en politieke partijen
  • Lokale duurzame initiatieven ondersteunen
  • Duurzaamheid een logisch en toegankelijk onderwerp maken
  • Het stimuleren van de mogelijkheden voor windenergie
     

Sta je achter de initiatieven van Opgewekt in Purmerend en draag je duurzaamheid ook een warm hart toe? Steun Opgewekt in Purmerend dan met een donatie.

Wil je meer weten? Kijk dan op www.opgewerktinpurmerend.nl. Hier kun je ook zien wat de zonnepanelenprojecten tot nu toe hebben opgeleverd.