Opladen elektrische auto

De gemeente biedt e-rijders drie mogelijkheden om hun elektrische auto op te laden:

  1. op eigen terrein
  2. op een openbare parkeerplaats voor de woning
  3. op een openbaar oplaadpunt

1. Eigen terrein

Het uitgangspunt is dat e-rijders hun auto op hun eigen terrein opladen. Hierdoor wordt zo min mogelijk beslag gelegd op openbare parkeerplaatsen die in sommige woonwijken schaars zijn.

2. Openbare parkeerplaats voor de woning

Het is toegestaan dat een e-rijder de laadkabel op straat legt om zo de auto op te laden op een openbare parkeerplaats onder de voorwaarde dat hij geen verkeersonveilige situatie creëert.

De volgende voorzorgsmaatregelen moeten daarbij in acht genomen worden:

  • De kabel mag uitsluitend worden neergelegd op een bij de woning gelegen voetpad of trottoir waarop slechts voetgangers mogen lopen.
  • De kabel moet haaks over de openbare weg worden gelegd en moet daarbij over de gehele lengte waarop de kabel op de openbare weg ligt, zijn afgedekt met een rubberen mat die van dusdanige kwaliteit is dat voetgangers er op geen enkele wijze hinder of overlast van ondervinden.
  • De auto moet in een parkeervak staan.
     

Indien géén voorzorgsmaatregelen worden genomen, kan hierop gehandhaafd worden. In het geval dat de e-rijder een verkeersonveilige situatie creëert en daardoor schade ontstaat, is de e-rijder aansprakelijk voor de schade.

3. Openbaar oplaadpunt

Heeft u geen mogelijkheid om de auto op uw eigen terrein of op een openbare parkeerplaats bij uw woning op te laden? Dan kunt u gebruik maken van de vele openbare oplaadpunten in Purmerend. Voor het opladen aan een publieke laadpaal heeft u een laadabonnement nodig. Zo'n abonnement kunt u bij verschillende aanbieders afsluiten. U ontvangt dan een pas waarmee u stroom kunt tanken bij de paal. Wilt u weten hoe het opladen van een auto werkt? Kijk dan op de website van de Anwb.

Snellaadstation

Maar u kunt ook gebruik maken van het pas geopende snellaadstation van Fastned bij tankstation Middelsloot aan de A7 tussen Hoorn en Purmerend. Uw auto is binnen 20 minuten volledig opgeladen. Supersnel!

Kijk voor meer informatie en alle snellaadstations in Nederland op www.fastned.nl.

Geen openbaar oplaadpunt in de buurt?

Is er geen openbaar oplaadpunt bij u in de buurt? Bij de gemeente kunt u een verzoek voor een openbaar oplaadpunt indienen. Meer informatie en aanvragen.