Subsidie voor kleinschalige circulaire activiteiten

Stichtingen en verenigingen kunnen subsidie aanvragen bij de provincie Noord-Holland voor activiteiten die de bekendheid over het onderwerp circulaire economie onder de inwoners van Noord-Holland vergroten.

De subsidie is bedoeld voor kleinschalige activiteiten die laten zien wat de noodzaak en de kansen zijn van een circulaire economie. Een circulaire economie is een economie waarin de afname van het gebruik van nieuwe grondstoffen en een stijging van hergebruik van grondstoffen centraal staat.

In 2020 stelt de provincie € 25.000 beschikbaar. De subsidie bedraagt maximaal 80% van de kosten, met een maximum van € 5.000 per project. Meer informatie over de regeling staat in het subsidieloket van de provincie Noord-Holland. Subsidieaanvragen kunnen tot en met 30 oktober 2020 worden ingediend.