Subsidie voor Noord-Hollandse duurzame MKB-projecten

Een resistentietoets voor een virus in de sierteelt, meer elektriciteit uit een windturbine of wortelen telen in LED-licht. Dit zijn enkele voorbeelden van innovatieve ideeën waarvoor Noord-Hollandse ondernemers in 2016 subsidie ontvangen. In 2017 komt maar liefst een subsidiebedrag van € 4 miljoen beschikbaar.

De provincie Noord-Holland investeert in duurzame innovaties door deelname aan de regeling MKB Innovatiestimulering Regio’s en Topsectoren (MIT). Regiodirecteur Fabian Nagtzaam van MKB Noord-Holland is blij met de inzet vanuit de Provincie voor deze regeling maar pleit ook voor andere regelingen. “Wij hebben vanaf den beginne gepleit voor een inzet als deze en ook meegedacht over hoe deze gelden in te zetten. Naast de inzet op de MIT-regeling hebben wij ook bij de Provincie gepleit om  de komende tijd ook gelden vrij maken om bij ondernemers de ‘investment readiness’ te verhogen en verschillende fondsen ook meerdere keren per jaar openzetten ipv een keer per jaar en daarbij in te zetten op laagdrempeligheid middels een MKB-loket met focus op; circulaire economie, duurzame energie en duurzame economie.”

Gedeputeerde Economische Zaken, Jaap Bond: “Uit onderzoek blijkt dat onze ondernemers vooral in de beginfase van de ontwikkeling van een innovatief idee behoefte hebben aan ondersteuning. De MIT-regeling voorziet in die behoeft en het Rijk verdubbelt ook nog eens onze bijdrage.” In 2016 heeft de provincie Noord-Holland € 1 miljoen geïnvesteerd in de MIT-regeling.

Vier miljoen in 2017

Gedeputeerde Duurzaamheid, Jack van der Hoek: “Alle aanvragen die in 2016 gedaan zijn voor innovatie-adviesprojecten en haalbaarheidsprojecten passen binnen de Noord-Hollandse duurzaamheidsambitie. De provincie heeft daarom besloten om in 2017 twee miljoen euro beschikbaar te stellen voor deelname aan de MIT-regeling.”

Het Rijk verdubbelt dat bedrag, waardoor er in 2017 vier miljoen euro beschikbaar komt voor het Noord-Hollandse bedrijfsleven. De uitvoeringsregeling wordt in mei in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) opengesteld.