Subsidieregeling SDE+ ook in 2016 beschikbaar

Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen ook in 2016 gebruik maken van de subsidieregeling SDE+. De regeling staat open voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in verschillende categoriën. In 2016 is een budget beschikbaar van circa 8 miljard euro.

Bekijk per categorie Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon wat u nodig heeft voor uw aanvraag SDE+. Ook kent de SDE+ de categorie Wind op Zee, die haar eigen budget heeft.
 
Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland.
 

SDE+ 2016

In de Kamerbrief van 7 december 2015 staan de plannen voor de SDE+ 2016. Het beschikbare SDE+ budget in 2016 is circa 8 miljard euro. Dit budget is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2015 en is exclusief de tender voor de uitrol van Wind op Zee.

Wijzigingen in 2016

Per SDE+ categorie zijn er wijzigingen ten aanzien van 2015. Om welke wijzigingen het gaat kunt u na publicatie van de ministeriële regelingen op de website van het rvo lezen.