Subsidieregeling voor sportaccommodaties 2016

Wilt u als sportvereniging maatregelen nemen om het energieverbruik te verminderen, dan kunt u vanaf 4 januari 2016 gebruik maken van de nieuwe subsidieregeling 'energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties'. Hiermee kunt u rekenen op een subsidie van 30% van de investering. Laat u eerst een energieadvies maken, dan wordt de subsidie met € 500 verhoogd. Ook is het mogelijk om bij de Stichting Waarborgfonds Sport (SWW) een borgstelling te krijgen voor een lening waarmee u de investering kunt doen. Meer informatie.