Subsidies en regelingen

Bij de gemeente

Korting bouwleges bij duurzame nieuwbouw
Als particulier en ondernemer kunt u bij de gemeente een korting van 50% op de legeskosten krijgen (met een maximum van € 100.000) als er bij uw nieuw te bouwen pand een energieprestatie kan worden bereikt die miminiaal 50% beter is dan de prestatie die het huidige bouwbesluit (2012) vereist of er duurzaamheidsmaatregelen zijn getroffen die leiden tot een betere prestatie conform bijvoorbeeld BREEAM (Excellent of beter) of GPR (8.5 of hoger) voor projecten waarvoor geen energieprestatie wordt gevraagd conform het huidige bouwbesluit (2012). Zie de omschrijving op pagina 8 van de legesverordening hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 2.3 en 2.3.1. Meer informatie en aanvragen via afdeling VTH van de gemeente: 0299-452452.

Openbaar oplaadpunt elektrische auto's
Heeft u geen mogelijkheid om uw auto op eigen terrein of op een openbare parkeerplaats bij uw woning op te laden? En is er geen openbaar oplaadpunt bij u in de buurt? U kunt een verzoek voor een openbaar oplaadpunt bij de gemeente indienen. Meer informatie en aanvragen.

GFT-container te klein?
Is uw GFT-container te klein? U kunt ook een grote container of een tweede kleine container aanvragen. U hoeft hiervoor geen extra afvalstoffenheffing te betalen! Aanvragen kan bij het KlantContactCentrum van de gemeente via 0299-452452.

Vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen?
Voor het plaatsen van zonnepanelen heeft u meestal geen vergunning nodig. In het algemeen komt het erop neer dat u geen omgevingsvergunning nodig heeft als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan.

Het zonnepaneel of de zonnecollector wordt geplaatst op een dak. Dit mag geen monument of beschermd stads- of dorpsgezicht zijn. De zonnepanelen- en de zonnecollectorinstallatie moeten één geheel vormen. Is dit niet het geval dan moet de installatie in het pand worden geplaatst. De panelen mogen natuurlijk wel op het dak. Zonnepalen die op een schuin dak worden geplaatst mogen niet uitsteken. De panelen moeten dus op of in het dakvlak geplaatst worden. Wordt het paneel of de collector op een plat dak geïnstalleerd, dan moet de afstand tot de dakrand net zo groot zijn als de hoogte van het paneel of de collector. Is de hoogte bijvoorbeeld 50 centimeter, dan moet de afstand tot de dakrand ook minimaal 50 centimeter zijn.

Let op: de zonnepanelen mogen bij een vlak dak niet schuin worden neergezet. In dit geval is er een omgevingsvergunning vereist. Neem bij twijfel contact op met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente. Meer informatie en vergunning aanvragen.

Bezit u een woning die als gemeentelijk- of rijksmonument staat geregistreerd? Dan heeft u voor het plaatsen van zonnepanelen wél een omgevingsvergunning nodig. Meer informatie daarover vindt u op de gemeentelijke website.

Via andere websites

Duurzaam bouwloket
Het duurzaam bouwloket wijst u de weg. Hier vindt u een overzicht van alle subsidies, leningen en andere regelingen voor energiebesparing. Makkelijk! Bent u als bewoner benieuwd hoe u van de vele subsidiemogelijkheden gebruik kunt maken. Heeft u hulp nodig bij uw subsidieaanvraag? Wilt u weten hoe de technieken werken en wilt u hier graag onafhankelijk advies over? Stuur een mail naar info@duurzaambouwloket of bel of Whatsapp met een adviseur: 06-45451188.

Subsidieregeling energiebesparing Vereniging van Eigenaren
Wilt u als vereniging van eigenaren energiebesparende maatregelen nemen? Via het rijk kunt u ook in 2019 gebruik maken van de ‘subsidieregeling energiebesparing eigen huis’. Dat scheelt al snel 20% van de kosten. Voorwaarde is wel dat u minimaal twee energiebesparende maatregelen treft. Ook kunt u subsidie ontvangen als u advies inwint.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
Bij de Rijksoverheid kunt u subsidie aanvragen voor kleine installaties voor duurzame energieproductie. De regeling geldt voor bewoners én ondernemers. De volgende maatregelen komen voor subsidie in aanmerking: warmtepompsystemen, pelletkachels, houtgestookte biomassaketels en zonneboilersystemen. In 2018 is in totaal € 100 miljoen beschikbaar. Informatie en subsidie aanvragen? Kijk op de website van de overheid.

Belastingvoordeel voor duurzame investeringen (MIA/Vamil)
Ondernemers die investeren in elektrische bussen, duurzame gebouwen of het efficiënter omgaan met grondstoffen kunnen rekenen op fiscaal voordeel via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een door uzelf te bepalen tijdstip en levert een liquiditeit- en rentevoordeel op. Kijk voor alle informatie en subsidie aanvragen op de website van de overheid.

Energiebespaarlening
De Energiebespaarlening is een aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan uw huis te kunnen financieren. Via maandelijkse betalingen van de lening spreidt u de kosten over meer jaren.

Energiebespaarlening voor Vereniging van Eigenaren (VvE)
Woont u in een apartementencomplex en wilt u samen met andere eigenaren duurzame maatregelen toepassen en daardoor besparen op uw energierekening? Op dit moment is er een energiebespaarlening voor VvE's van kracht.

Terugvragen van BTW op aanschaf zonnepanelen
Als je als particulier zonnepanelen aanschaft, kun je de BTW op de aanschaf en installatie terugvragen van de Belastingdienst. Deze belastingregel geldt als reactie op een uitspraak van het Europes Hof van Justitie. Consumenten die na 20 juni 2013 zonnepanelen hebben laten installeren kunnen van de nieuwe regels profiteren.

Green deal
Bij de ontwikkeling van duurzame initiatieven kunnen bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden tegen barrières aanlopen. Bijvoorbeeld als ze een plan willen uitvoeren om energie op te wekken of om zuiniger met water om te gaan.

De barrières kunnen verschillende oorzaken hebben. Soms zijn het wetten en regels die voor vertraging zorgen. Een andere keer hebben initiatiefnemers moeite om geschikte samenwerkingspartners te vinden. Ook lukt het soms niet om voldoende geld bij elkaar te krijgen.

In die gevallen kan de Rijksoverheid helpen. Ze sluit dan een Green Deal af en zet zich in om de knelpunten weg te nemen. Meer informatie.

Subsidieregeling voor sportaccommodaties
Wilt u als sportvereniging maatregelen nemen om het energieverbruik te verminderen, dan kunt u gebruik maken van de subsidieregeling 'energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties'. De regeling loopt tot 2021. In 2018 is er weer subsidiebudget beschikbaar. Vanaf 2 januari 2018 09.00 uur kunt u weer een aanvraag indienen. Meer informatie.