Subsidies en regelingen

Bij de gemeente

Duurzaamheidssubsidie gemeente Purmerend
Bent u inwoner van Purmerend? Dan kunt u bij de gemeente subsidie aanvragen voor verbetering van de energieprestaties van uw woning. Ook maatschappelijke organisaties kunnen subsidie aanvragen voor verbetering van de energieprestaties van hun gebouwen.

Korting bouwleges bij duurzame nieuwbouw
Als particulier en ondernemer kunt u bij de gemeente een korting van 50% op de legeskosten krijgen (met een maximum van € 100.000) als er bij verbouwing van uw pand een energieprestatie kan worden bereikt met een Energielabel A. Ook voor het realiseren van een groen dak is het mogelijk om korting te krijgen op de legeskosten. Hoeveel korting je krijgt, hangt af van het soort groen dak. Zie de omschrijving van de legesverordening hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 2.3 en 2.3.1. Meer informatie en aanvragen via team VBA van de gemeente: 0299-452452.

Openbaar oplaadpunt elektrische auto's
Heeft u geen mogelijkheid om uw auto op eigen terrein of op een openbare parkeerplaats bij uw woning op te laden? En is er geen openbaar oplaadpunt bij u in de buurt? U kunt een verzoek voor een openbaar oplaadpunt bij de gemeente indienen. Meer informatie en aanvragen.

Vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen?
Voor het plaatsen van zonnepanelen heeft u meestal geen vergunning nodig. In het algemeen komt het erop neer dat u geen omgevingsvergunning nodig heeft als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

In deze folder kunt u eenvoudig zien of u voor het plaatsen van uw zonnepanelen of -collectoren een omgevingsvergunning nodig heeft. Neem bij twijfel contact op met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente. Meer informatie en vergunning aanvragen.

Let op: bezit u een woning die als gemeentelijk- of rijksmonument staat geregistreerd? Dan heeft u voor het plaatsen van zonnepanelen altijd een omgevingsvergunning nodig. Meer informatie daarover vindt u op de gemeentelijke website.

Via andere websites

Duurzaam bouwloket
Het duurzaam bouwloket wijst u de weg. Hier vindt u een overzicht van alle subsidies, leningen en andere regelingen voor energiebesparing. Makkelijk! Bent u als bewoner benieuwd hoe u van de vele subsidiemogelijkheden gebruik kunt maken. Heeft u hulp nodig bij uw subsidieaanvraag? Wilt u weten hoe de technieken werken en wilt u hier graag onafhankelijk advies over? Stuur een mail naar info@duurzaambouwloket.nl of bel met een adviseur: 072-7433956.

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis
Wilt u energiebesparende of isolerende maatregelen uit laten voeren in uw eigen huis? Check dan of u in aanmerking komt voor de vernieuwde subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH). Op de website van de RVO vindt u alle informatie over de energiebesparende maatregelen, de voorwaarden en het aanvraagproces van de subsidie. Let op: laat u als particuliere woningeigenaar minimaal 2 isolatiemaatregelen uitvoeren en betaalt u deze tussen 1 juni 2020 en 31 december 2020 dan komt u tijdelijk in aanmerking voor een aanzienlijk verhoogd subsidiebedrag. Om woningeigenaren in deze onzekere tijden extra te stimuleren om duurzaamheidsplannen uit te voeren, is het subsidiebedrag tijdelijk met 10% verhoogd.

Subsidieregeling energiebesparing Vereniging van Eigenaren
Wilt u als vereniging van eigenaren energiebesparende maatregelen nemen? Via het rijk kunt u tot 31 december 2022 gebruik maken van de ‘subsidieregeling energiebesparing eigen huis’. De subsidie is bestemd voor VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties. Voorwaarde is dat de eigenaren zelf in de woningen wonen en deze niet verhuren. Ook kunt u subsidie ontvangen als u advies inwint. Let op: VvE’s die na 1 juni 2020 een aanvraag voor energiebesparende maatregelen indienen, komen tijdelijk in aanmerking voor een aanzienlijk verhoogd subsidiebedrag. Om VvE’s in deze onzekere tijden extra te stimuleren om duurzaamheidsplannen uit te voeren, is het subsidiebedrag tijdelijk met 10% verhoogd.

Subsidieregeling elektrische personenauto's (SEEP)
Particulieren die een volledig elektrische personenauto in de kleinere of compacte middenklasse kopen of leasen kunnen hiervoor bij de Rijksoverheid subsidie aanvragen. De subsidieregeling is voor zowel nieuwe als gebruikte elektrische personenauto’s. Het budget voor nieuwe elektrische personenauto’s is € 10 miljoen en voor gebruikte elektrische personenauto’s € 7,2 miljoen. De jaarbudgetten voor 2021 en later volgen. Voor een gebruikte elektrische personenauto koop of private lease € 2.000. Voor een nieuwe elektrische personenauto koop of private lease is dat € 4.000. Meer informatie en aanvragen.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
Bij de Rijksoverheid kunt u subsidie aanvragen voor kleine installaties voor duurzame energieproductie. De regeling geldt voor bewoners én ondernemers. De volgende maatregelen komen voor subsidie in aanmerking: warmtepompsystemen, pelletkachels, houtgestookte biomassaketels en zonneboilersystemen. In 2020 is in totaal € 100 miljoen beschikbaar. Informatie en subsidie aanvragen? Kijk op de website van de overheid.

Belastingvoordeel voor duurzame investeringen (MIA/Vamil)
Ondernemers die investeren in elektrische bussen, duurzame gebouwen of het efficiënter omgaan met grondstoffen kunnen rekenen op fiscaal voordeel via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een door uzelf te bepalen tijdstip en levert een liquiditeit- en rentevoordeel op. Kijk voor alle informatie en subsidie aanvragen op de website van de overheid.

Energiebespaarlening
De Energiebespaarlening is een aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan uw huis te kunnen financieren. Via maandelijkse betalingen van de lening spreidt u de kosten over meer jaren.

Energiebespaarlening voor Vereniging van Eigenaren (VvE)
Woont u in een apartementencomplex en wilt u samen met andere eigenaren duurzame maatregelen toepassen en daardoor besparen op uw energierekening? Op dit moment is er een energiebespaarlening voor VvE's van kracht.

Terugvragen van BTW op aanschaf zonnepanelen
Als je als particulier zonnepanelen aanschaft, kun je de BTW op de aanschaf en installatie terugvragen van de Belastingdienst. Deze belastingregel geldt als reactie op een uitspraak van het Europes Hof van Justitie. Consumenten die na 20 juni 2013 zonnepanelen hebben laten installeren kunnen van de nieuwe regels profiteren.

Green deal
Bij de ontwikkeling van duurzame initiatieven kunnen bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden tegen barrières aanlopen. Bijvoorbeeld als ze een plan willen uitvoeren om energie op te wekken of om zuiniger met water om te gaan.

De barrières kunnen verschillende oorzaken hebben. Soms zijn het wetten en regels die voor vertraging zorgen. Een andere keer hebben initiatiefnemers moeite om geschikte samenwerkingspartners te vinden. Ook lukt het soms niet om voldoende geld bij elkaar te krijgen.

In die gevallen kan de Rijksoverheid helpen. Ze sluit dan een Green Deal af en zet zich in om de knelpunten weg te nemen. Meer informatie.

Energie-investeringsaftrek
Ondernemers die willen investeren in energiezuinige technieken kunnen in 2020 weer rekenen op fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek (EIA). Bedrijven die investeren in technieken die op de Energielijst staan kunnen tot 45% van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst. De regeling is sinds vorig jaar uitgebreid met energietransitie. Meer informatie en aanvragen.

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie DEI+
Bent u een ondernemer en/of eindgebruiker en wilt u minder energie gaan verbruiken in uw productieproces of heeft u een innovatieve techniek waarmee CO2-emissiereductie kan worden gerealiseerd? Wilt u investeren in hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie en geothermische energie? Dan kunt u subsidie aanvragen voor pilotprojecten en demonstratieprojecten binnen de regeling DEI+.

Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties
Wilt u als sportvereniging maatregelen nemen om het energieverbruik te verminderen, dan kunt u gebruik maken van de regeling 'stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties'. De regeling loopt tot 2021 en wordt vanaf 2019 uitgevoerd door Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Meer informatie en aanvragen.

Subsidie kleinschalige circulaire activiteiten
Stichtingen en verenigingen kunnen subsidie aanvragen bij de provincie Noord-Holland voor activiteiten die de bekendheid over het onderwerp circulaire economie onder de inwoners van Noord-Holland vergroten.

De subsidie is bedoeld voor kleinschalige activiteiten die laten zien wat de noodzaak en de kansen zijn van een circulaire economie. Een circulaire economie is een economie waarin de afname van het gebruik van nieuwe grondstoffen en een stijging van hergebruik van grondstoffen centraal staat.

In 2020 stelt de provincie € 25.000 beschikbaar. De subsidie bedraagt maximaal 80% van de kosten, met een maximum van € 5.000 per project. Meer informatie over de regeling staat in het subsidieloket van de provincie Noord-Holland. Subsidieaanvragen kunnen tot en met 30 oktober 2020 worden ingediend.