Denktank

Denktank duurzaamheid

Vanaf 2013 is er een denktank duurzaamheid in Purmerend en Beemster actief. Deze denktank bestaat uit een brede vertegenwoordiging van bedrijfsleven en overheid. De denktank adviseert de gemeenteraden gevraagd, maar ook ongevraagd, over het onderwerp duurzaamheid, stimuleert en faciliteert duurzaamheidsinitiatieven en beoordeelt duurzaamheidsplannen van de gemeenten en anderen op haalbaarheid en uitvoerbaarheid.

Aan de denktank duurzaamheid nemen onder meer deel: Opgewerkt in Purmerend, LTO, PRO, Rabobank, Stadsverwarming Purmerend, Rabobank, woningbouwverenigingen en bestuurders en ambtenaren van de gemeenten. Uiteraard worden bij specifieke onderwerpen deskundigen uitgenodigd. De denktank komt een aantal keren per jaar bij elkaar. De verslagen van de vergaderingen (vanaf 2017) vindt u rechts op deze pagina. Wilt u oudere verslagen inzien, stuur dan een mail naar duurzaam@purmerend.nl.

Het grote voordeel van de denktank is dat zoveel mogelijk organisaties bij de onderwerpen worden betrokken en duurzaamheid meer gaat ‘leven’. En door met elkaar samen te werken, kan er nog meer bereikt worden.

Wilt u in contact komen met de denktank, stuur dan een mail naar duurzaam@purmerend.nl.