Denktank

De denktank bestaat uit een vertegenwoordiging van bedrijfsleven en overheid. De denktank adviseert de gemeenteraad gevraagd, maar ook ongevraagd, over het onderwerp duurzaamheid.
Het grote voordeel van de denktank is dat zoveel mogelijk organisaties bij het onderwerp worden betrokken en duurzaamheid meer gaat ‘leven’. En door met elkaar samen te werken, kan er nog meer bereikt worden.