Kredietplafond duurzaamheidsleningen bereikt

Het kredietplafond, dat is vastgesteld voor het verstrekken van Duurzaamheidsleningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting SVn is met ingang van  13 augustus 2019 bereikt.
Dit betekent dat er geen aanvragen meer voor het verkrijgen van een Duurzaamheidslening in behandeling kunnen worden genomen. Er is nog niets bekend over een eventuele uitbreiding van het kredietbudget. Zodra hierover meer bekend is zal dit worden gepubliceerd.

Subsidie energiebesparing eigen huis weer open

Na een tijdelijke stop gaat de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) weer open voor eigenaar én bewoner. De SEEH bestaat ook voor Verenigingen van Eigenaren (VvE's), woonverenigingen en -coöperaties. RVO.nl voert de subsidieregeling uit en verwacht dat subsidieaanvragen vanaf 2 september ingediend kunnen worden. Tot 1 januari 2021 is er voor de SEEH eigenaar én bewoner € 84 miljoen subsidie beschikbaar.

Pagina's