Geen subsidie meer voor energiezuinig verbouwen

Het budget voor de duurzaamheidssubsidies en duurzaamheidsleningen van de gemeente voor 2016 is op. De gemeente stelt hiervoor elk jaar een bedrag beschikbaar. Als dit bedrag op is, kunnen er geen subsidies en leningen meer worden verstrekt.

Op dit moment is er geen sprake van een nieuwe subsidieregeling of duurzaamheidslening. Mocht dit veranderen, dan maken we dit bekend via deze website.

Pagina's