100 dagen afval scheiden, doe jij ook mee?

De gemeente start in september met 100-100-100. Een project waar al honderden deelnemers binnen anderen gemeentes enthousiast aan hebben deelgenomen met mooie resultaten. Hiervoor zoeken we 100 huishoudens die 100 dagen 100% afvalvrij gaan leven. Deze huishoudens gaan de uitdaging aan zo min mogelijk afval te produceren en dat wat ze wel hebben, 100% te scheiden. Ze krijgen daarbij steun van de gemeente én van elkaar.

Geen subsidie meer voor energiezuinig verbouwen

Het budget voor de duurzaamheidssubsidies en duurzaamheidsleningen van de gemeente voor 2016 is op. De gemeente stelt hiervoor elk jaar een bedrag beschikbaar. Als dit bedrag op is, kunnen er geen subsidies en leningen meer worden verstrekt.

Op dit moment is er geen sprake van een nieuwe subsidieregeling of duurzaamheidslening. Mocht dit veranderen, dan maken we dit bekend via deze website.

Pagina's