Duurzame gemeente

24px

Purmerend Beemster

Duurzame gemeente

Dat we zuiniger met onze aarde om moeten gaan, daarvan zijn we ons inmiddels allemaal wel bewust. Ook als gemeente nemen onze verantwoordelijkheid. Dat is niet altijd eenvoudig. In een maatschappelijk vraagstuk wegen vaak meer, soms zelfs tegenstrijdige, belangen. Er moeten meer woningen komen. Maar we willen ook een fijne leefomgeving met voldoende groen. En we kunnen natuurlijk niet zo maar heel veel geld uitgeven. Het gaat tenslotte om het belastinggeld van onze inwoners. Dat vraagt om zorgvuldige afweging en keuzes. We geven je hier graag inzicht in wat we zoal doen én waarom we tot die keuze zijn gekomen.

24px

Visie leefbare stad 2040

Purmerend is een leefbare stad en dat willen we graag zo houden. De komende jaren gaan we 10.000 woningen bouwen. Dit zorgt voor extra druk op de openbare ruimte. Tegelijkertijd verandert het klimaat. Het wordt warmer en natter. Deze visie gaat over de balans en de samenhang tussen steen en groen. Hoe zorgen we voor meer woningen, vangen we de gevolgen van klimaatverandering op en bieden we onze inwoners fijne, groene plekken in hun woonomgeving. Dit is onder meer uitgewerkt in een Bomenplan, Parkenplan en een Klimaatadaptatieplan. Ben je geïnteresseerd in meer informatie over de Visie Leefbare Stad? Stuur dan een mail naar duurzaam@purmerend.nl.

stadhuis

24px

gorsebos

Bomenplan

Grote bomen zorgen voor lucht en leven. Maar we verwachten dat in de komende 20 jaar een groot deel van de bomen in Purmerend vervangen moeten worden, ongeveer de helft van het aantal bomen dat bij de gemeente in beheer is. Waarom dat is en hoe we daarmee omgaan lees je in het bomenplan van de gemeente.

 

24px

Parkenplan

De komende jaren bouwen we veel woningen. Dit kan alleen als je ook investeert in de leefbaarheid van de stad. Investeren in onze parken is nodig om Purmerend leefbaar en groen te houden. Het gebruik van parken verandert. Zo wordt een park steeds meer een verblijfsgebied in plaats van een doorgangsgebied. Daarom is het parkenplan opgesteld. Het parkenplan is een document dat voor ieder park aangeeft welke functies belangrijk zijn. Om al die uitgangspunten te formuleren hebben we eerst heel veel informatie verzameld. Technische informatie over de bodem en over het groen dat er te vinden is. We hebben ook inwoners gevraagd wat ze van de parken vinden en aan partijen en organisaties die in het park zitten of ze er veel gebruik van maken. Met die informatie gaan we toekomstbeelden ontwerpen voor ieder park.

Parkenplan vastgesteld

24px

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatieplan

Zo goed mogelijk omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. Dat is de kern van klimaatadaptatie. Met het veranderende klimaat neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. In het klimaatadaptatieplan Zaanstreek-Waterland 2021-2024 en de klimaatadaptatieplannen Purmerend (2021-2024) en Beemster (2021) maken we duidelijk hoe we de regio en de gemeente Purmerend voorbereiden op een veranderend klimaat. Ben je geïnteresseerd in meer informatie over deze klimaatadaptatieplannen. Stuur dan een mail aan duurzaam@purmerend.nl.

24px

Natuurinclusief bouwen

Wie door Purmerend fietst, rijdt of wandelt, kan het niet zijn ontgaan: we zijn een stad in ontwikkeling. We willen voor 2040 10.000 woningen bouwen in de bestaande stad. Ook op een aantal locaties in Beemster komen woningen bij. Dit heeft effect op de openbare ruimte. Om een gezonde, aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving voor mens en dier te maken, moet de natuur een volwaardige plaats krijgen bij het ontwerpen van nieuwbouw en de openbare ruimte in Purmerend. Daarom kent Purmerend het puntensysteem voor natuurinclusief bouwen.

Puntensysteem

Het puntensysteem is gekoppeld aan de maatregelen in het handboek ‘Natuurinclusief Bouwen Purmerend' dat door de gemeente is ontwikkeld. Het puntensysteem is toepasbaar voor de bebouwing en inrichting van de aangrenzende (groene) ruimte. Ga je bouwen in Purmerend of Beemster? Vraag informatie over het puntensysteem op via natuurinclusiefbouwen@purmerend.nl.

Natuurinclusief bouwen

24px

Maaien

Minder vaak maaien

Op veel plekken in Purmerend staat het gras soms wel een meter hoog. Vaak langs doorgaande wegen en soms ook in combinatie met keurig gemaaide stukken gras. Als gemeente maaien we minder vaak en sommige stukken slaan we helemaal over. Waarom we dat doen, lees je hier.

 

24px

Onkruid bestrijden

De gemeente bestrijdt onkruid op de verharding (straten, voetpaden, wegen) op een 100% duurzame manier. In Purmerend en Beemster rijden elektrische veegwagens en elektrische tankwagens met heet water om het onkruid te verwijderen en weg te vegen. Het werk is verdeeld over een aantal aannemers om de werkdruk te verdelen. De onkruidbestrijding piekt door de weersomstandigheden namelijk in de hele gemeente op hetzelfde moment. De verantwoordelijkheid hoe het onkruid verwijderd wordt ligt bij de aannemers, die de kennis en kunde hebben en gebruik maken van de nieuwste technieken. Op voorwaarde dat het werk op een duurzame manier gebeurt.

Onkruid

24px

Gladheidbestrijding beemster

Gladheidbestrijding

De gemeente maakt voor de bestrijding van gladheid zoveel mogelijk gebruik van strooiwagens met een systeem dat constant de temperatuur van het wegdek meet. Hoe kouder het wegdek, hoe meer zout nodig is om gladheid te bestrijden. Ook is door middel van gps de exacte breedte van de wegen en fietspaden op de route ingesteld. Hierdoor wordt nooit teveel zout gestrooid.

24px