Subsidies en regelingen

Lokaal

Subsidie duurzame energiemaatregelen voor maatschappelijke organisaties
Maatschappelijke organisaties kunnen onder voorwaarden bij de gemeente subsidie aanvragen voor de verduurzaming van hun gebouwen. De totale maximale vergoeding is € 2.500 per adres. Op de website van de gemeente vindt u alle informatie over deze subsidieregeling.

Korting bouwleges duurzame verbouwing, nieuwbouw en aanleg groen dak
Als ondernemer kun je bij de gemeente Purmerend een korting van maar liefst 50% op de legeskosten krijgen bij duurzame verbouwing van je pand, nieuwbouw en de aanleg van een groen dak. De korting kan bij (ver)bouw oplopen tot een maximum van € 100.000 en de aanleg van een groen dak tot € 50.000! De voorwaarden vind je in de omschrijving van de legesverordening, artikel 3 onder 2.3.1.1.1 tot en met 2.3.1.1.6. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met het team Vergunningen, Beleid en Advies van de gemeente: 0299-452452.

Provinciaal

Subsidie verduurzaming sportaccommodaties
Ook in maart 2023 kun je weer subsidie aanvragen voor de verduurzaming van je sportaccommodatie. De provincie stelt hiervoor € 2 miljoen beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen, ledverlichting, isolatie en HR-glas. Het maximale bedrag per aanvraag is € 25.000.

Landelijk

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
Verduurzaam je productieproces, gebouw of te verhuren woning met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor zakelijke gebruikers. Dat kan met een (hybride) warmtepomp, een zonneboiler, zonnepanelen of een kleine windturbine. De subsidie voor zonnepanelen en kleine windturbines loopt nog tot en met 31 december 2023.

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA)
Ben je ondernemer of heb je een non-profitorganisatie? En koop of financial lease je een nieuwe, volledig emissieloze bedrijfsauto? Vraag dan de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA) aan voordat je een definitieve overeenkomst sluit. Bij operational lease kan je leasemaatschappij SEBA aanvragen. Aanvragen kan tot 29 december 2023, 12.00 uur.

Salderingsregeling zonnepanelen
Als je twijfelt over investeren in zonnepanelen kan de salderingsregeling je over de drempel helpen. Met deze regeling is je energierekening tot honderden euro's per jaar lager. De huidige regeling loopt tot 1 januari 2025 en wordt stapsgewijs afgebouwd tot de vergoeding stopt in 2031. Lees hoe de salderingsregeling werkt en wat de afbouw van deze regeling inhoudt.

KIA CE-subsidie: kringloopeconomie
De subsidie KIA CE moedigt ondernemers en onderzoeksinstellingen aan nieuwe producten, diensten of processen te ontwikkelen, die een boost geven aan de circulaire economie. Zij kunnen daar nu subsidie voor aanvragen.

Subsidieregeling verduurzamen maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)
Ben je eigenaar van maatschappelijk vastgoed? Of houd jij je bezig met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed? Dan is de subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) interessant voor je. Aanvragen kan tot 31 december 2023 17.00 uur.

Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA)
Wil je als sportvereniging maatregelen nemen om het energieverbruik te verminderen, dan kun je gebruik maken van de regeling 'stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties'. Voor 2023 is een subsidiebedrag van € 77 miljoen beschikbaar.

Green Deal
Bij de uitvoering van duurzame initiatieven loop je als bedrijf soms tegen barrières aan. De Green Deal-aanpak van de rijksoverheid is er om die weg te nemen. De rol van de overheid hierbij varieert per initiatief. Wil je weten of jouw initiatief kans maakt om in aanmerking te komen voor een Green Deal? Neem dan contact op met rijksoverheid.

Regelingen met belastingvoordeel

Belastingvoordeel voor duurzame investeringen (MIA/Vamil)
Ben je ondernemer en wil je fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Met de MIA profiteer je van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag. Die aftrek komt bovenop jouw gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kun je 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een tijdstip dat je zelf bepaalt. Dit levert je een liquiditeits- en rentevoordeel op.

Energie-investeringsaftrek (EIA)
Heb je een bedrijf dat investeert in een bedrijfsmiddel dat zorgt voor minder CO2-uitstoot? Energiezuinig is? Of duurzame energie toepast? Maak dan gebruik van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). Je kunt dan 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de winst. Dit verlaagt jouw fiscale winst.