Subsidies en regelingen

Lokaal

Korting bouwleges duurzame verbouwing, nieuwbouw en aanleg groen dak
Als ondernemer kun je bij de gemeente Purmerend een korting van maar liefst 50% op de legeskosten krijgen bij duurzame verbouwing van je pand, nieuwbouw en de aanleg van een groen dak. De korting kan bij (ver)bouw oplopen tot een maximum van € 100.000 en de aanleg van een groen dak tot € 50.000! De voorwaarden vind je in de omschrijving van de legesverordening, hoofdstuk 3 onder 2.3.1.1.1 tot en met 2.3.1.1.6. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met het team Vergunningen, Beleid en Advies van de gemeente: 0299-452452.

Provinciaal

Subsidie kleinschalige circulaire activiteiten
Verenigingen en stichtingen die de kennis van inwoners over circulaire economie willen vergroten, kunnen hiervoor subsidie aanvragen bij de provincie Noord-Holland. De subsidie is bedoeld voor kleinschalige activiteiten die laten zien wat het nut, de noodzaak en de kansen zijn van een circulaire economie. De subsidie bedraagt maximaal 80% van de kosten, tot een maximum van € 5.000 per project. Subsidie aanvragen kan tot 30 oktober 2022, 17.00 uur.

Subsidie verduurzaming bedrijventerreinen Noord-Holland
Tot 29 december 2022 kunnen ondernemers en vastgoedeigenaren op bedrijventerreinen bij de provincie Noord-Holland rechtstreeks subsidie aanvragen via de HIRB+ Duurzaamheid. De provincie heeft speciaal voor vragen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) het adviesbureau PHB ingeschakeld die je gratis én belangeloos verder kan helpen. Denk aan ondersteuning bij subsidieaanvragen, het opstellen van een plan van aanpak en het delen van kennis, ervaring en bruikbare voorbeelden.

MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT-regeling)
Ondernemers in Noord-Holland die aan het begin staan van een innovatietraject kunnen subsidie aanvragen. In 2022 stellen provincie en Rijk hiervoor ruim € 9,5 miljoen beschikbaar. De regeling is bedoeld voor Noord-Hollandse MKB-ondernemers die op zoek zijn naar financiering in de beginfase van hun project. Aanvragen kan tot 14 september 2022.

Landelijk

Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)
Vanaf 28 juni 2022 gaat de SDE++ voor dit jaar open. Bedrijven en (non-profit)instellingen kunnen nu ook voor een aantal nieuwe categorieën subsidie aanvragen, zoals voor projecten met waterstof gekoppeld aan een wind- of zonnepark. Het totale openstellingsbudget is 13 miljard euro, fors hoger dan voorgaande jaren. De regeling stimuleert bedrijven en (non-profit)instellingen bij het verminderen van de CO2-uitstoot door subsidie te geven voor projecten die hernieuwbare (duurzame) energie produceren of CO2-verminderende technieken toepassen.

Subsidieregeling verduurzaming MKB (SVM)
Wil je als mkb-ondernemer energie besparen en meer verduurzamen? De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) van het rijk helpt je daarbij. Met deze subsidie kun je een gespecialiseerde adviseur inhuren voor energieadvies op maat. Het energieadvies geeft je inzicht in het verder verduurzamen van jouw onderneming en/of wagenpark. Ook geeft de SVM subsidie voor de ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer maatregelen uit dat advies. De regeling loopt tot en met 30 september 2022.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
Wil je voor jouw bedrijfspand een of meer warmtepompen of zonneboilers kopen? Kijk dan of je gebruik kunt maken van de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Daarnaast is er tot en met 31 december 2023 subsidie beschikbaar voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA)
Ben je ondernemer en koop of financial lease je een nieuwe, volledig emissieloze bedrijfsauto? Dan kom je in aanmerking voor de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA). De subsidieregeling loopt van 15 maart 2021 tot en met 31 december 2025. Het subsidiebudget van de regeling heeft ieder jaar een maximum. Deze subsidie is voor ondernemers en non-profitinstellingen.

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)
Wil je als ondernemer minder energie gebruiken in jouw productieproces? Heb je een innovatieve techniek waarmee je minder CO2 uitstoot? Voor pilot- of demonstratieprojecten binnen je bedrijf kun je subsidie aanvragen vanuit de regeling DEI+. Let op: deze regeling is overtekend. Dat betekent dat er meer aangevraagd is dan er budget beschikbaar is. Maar het kan zijn dat niet alle aanvragen goedgekeurd worden. Je kunt daarom blijven aanvragen.

Salderingsregeling zonnepanelen
Als je twijfelt over investeren in zonnepanelen kan de salderingsregeling je over de drempel helpen. Met deze regeling is je energierekening tot honderden euro's per jaar lager. De huidige regeling loopt tot 1 januari 2023.

Subsidie voor verduurzaming culturele instellingen
Eigenaren van culturele instellingen kunnen tot en met 30 juni 2022 subsidie aanvragen voor verduurzaming van hun gebouwen. De provincie Noord-Holland stelt 2 miljoen euro beschikbaar om maatregelen te financieren die ervoor zorgen dat een pand van bijvoorbeeld een bibliotheek, archief of theater minder energie verbruikt of zelf energie opwekt. Meer informatie en aanvragen.

Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA)
Wil je als sportvereniging maatregelen nemen om het energieverbruik te verminderen, dan kun je gebruik maken van de regeling 'stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties'. Voor 2022 is een subsidiebedrag van € 75,5 miljoen beschikbaar.

Green Deal
Bij de uitvoering van duurzame initiatieven loop je als bedrijf soms tegen barrières aan. De Green Deal-aanpak van de rijksoverheid is er om die weg te nemen. De rol van de overheid hierbij varieert per initiatief. Wil je weten of jouw initiatief kans maakt om in aanmerking te komen voor een Green Deal? Neem dan contact op met rijksoverheid.

Regelingen met belastingvoordeel

Belastingvoordeel voor duurzame investeringen (MIA/Vamil)
Ben je ondernemer en wil je fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Met de MIA profiteer je van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag. Die aftrek komt bovenop jouw gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kun je 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een tijdstip dat je zelf bepaalt. Dit levert je een liquiditeits- en rentevoordeel op.

Energie-investeringsaftrek (EIA)
Heb je een bedrijf dat investeert in een bedrijfsmiddel dat zorgt voor minder CO2-uitstoot? Energiezuinig is? Of duurzame energie toepast? Maak dan gebruik van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). Je kunt dan 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de winst. Dit verlaagt jouw fiscale winst.