Subsidies en regelingen

Lokaal

Korting bouwleges duurzame verbouwing, nieuwbouw en aanleg groen dak
Als ondernemer kun je bij de gemeente Purmerend een korting van maar liefst 50% op de legeskosten krijgen bij duurzame verbouwing van je pand, nieuwbouw en de aanleg van een groen dak. De korting kan bij (ver)bouw oplopen tot een maximum van € 100.000 en de aanleg van een groen dak tot € 50.000! De voorwaarden vind je in de omschrijving van de legesverordening, hoofdstuk 3 onder 2.3.1.1.1 tot en met 2.3.1.1.6. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met het team Vergunningen, Beleid en Advies van de gemeente: 0299-452452.

Provinciaal

Subsidie kleinschalige circulaire activiteiten
Verenigingen en stichtingen die de kennis van inwoners over circulaire economie willen vergroten, kunnen hiervoor subsidie aanvragen bij de provincie Noord-Holland. De subsidie is bedoeld voor kleinschalige activiteiten die laten zien wat het nut, de noodzaak en de kansen zijn van een circulaire economie. De subsidie bedraagt maximaal 80% van de kosten, tot een maximum van € 5.000 per project. Subsidie aanvragen kan tot 30 oktober 2022, 17.00 uur.

Subsidie verduurzaming bedrijventerreinen Noord-Holland
Tot 29 december 2022 kunnen ondernemers en vastgoedeigenaren op bedrijventerreinen bij de provincie Noord-Holland rechtstreeks subsidie aanvragen via de HIRB+ Duurzaamheid. De provincie heeft speciaal voor vragen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) het adviesbureau PHB ingeschakeld die je gratis én belangeloos verder kan helpen. Denk aan ondersteuning bij subsidieaanvragen, het opstellen van een plan van aanpak en het delen van kennis, ervaring en bruikbare voorbeelden.

MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT-regeling)
Ondernemers in Noord-Holland die aan het begin staan van een innovatietraject kunnen subsidie aanvragen. In 2022 stellen provincie en Rijk hiervoor ruim € 9,5 miljoen beschikbaar. De regeling is bedoeld voor Noord-Hollandse MKB-ondernemers die op zoek zijn naar financiering in de beginfase van hun project. Aanvragen kan tot 14 september 2022.

Landelijk

Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)
Vanaf 28 juni 2022 gaat de SDE++ voor dit jaar open. Bedrijven en (non-profit)instellingen kunnen nu ook voor een aantal nieuwe categorieën subsidie aanvragen, zoals voor projecten met waterstof gekoppeld aan een wind- of zonnepark. Het totale openstellingsbudget is 13 miljard euro, fors hoger dan voorgaande jaren. De regeling stimuleert bedrijven en (non-profit)instellingen bij het verminderen van de CO2-uitstoot door subsidie te geven voor projecten die hernieuwbare (duurzame) energie produceren of CO2-verminderende technieken toepassen.

Subsidieregeling verduurzaming MKB (SVM), helaas tijdelijk stopgezet!
Het kabinet heeft besloten om de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) tijdelijk te sluiten. In de afgelopen 2 maanden ontving Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) van ondernemers steeds meer signalen van oneigenlijk gebruik van de regeling door enkele partijen. Ondernemers die al kosten voor advies en ondersteuning voor verduurzamingsmaatregelen hebben gemaakt vóór de sluiting op 14 juli 2022 kunnen subsidie blijven aanvragen.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
Wil je voor jouw bedrijfspand een of meer warmtepompen of zonneboilers kopen? Kijk dan of je gebruik kunt maken van de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Daarnaast is er tot en met 31 december 2023 subsidie beschikbaar voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA)
Ben je ondernemer en koop of financial lease je een nieuwe, volledig emissieloze bedrijfsauto? Dan kom je in aanmerking voor de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA). De subsidieregeling loopt van 15 maart 2021 tot en met 31 december 2025. Het subsidiebudget van de regeling heeft ieder jaar een maximum. Deze subsidie is voor ondernemers en non-profitinstellingen.

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)
Wil je als ondernemer minder energie gebruiken in jouw productieproces? Heb je een innovatieve techniek waarmee je minder CO2 uitstoot? Voor pilot- of demonstratieprojecten binnen je bedrijf kun je subsidie aanvragen vanuit de regeling DEI+. Let op: deze regeling is overtekend. Dat betekent dat er meer aangevraagd is dan er budget beschikbaar is. Maar het kan zijn dat niet alle aanvragen goedgekeurd worden. Je kunt daarom tot 4 oktober 2022, 17.00 uur blijven aanvragen.

DEI+ Waterstof en groene chemie
‘Groene’ waterstof is van grote betekenis voor het halen van de klimaatdoelen. Het produceren hiervan is nog duur. Een nieuwe subsidie voor waterstof en groene chemie moet hierin verandering brengen. Ondernemers kunnen tot 10 januari 2023 subsidie aanvragen voor pilot- en demonstratieprojecten van producten en diensten.

Salderingsregeling zonnepanelen
Als je twijfelt over investeren in zonnepanelen kan de salderingsregeling je over de drempel helpen. Met deze regeling is je energierekening tot honderden euro's per jaar lager. De huidige regeling loopt tot 1 januari 2025 en wordt stapsgewijs afgebouwd tot de vergoeding stopt in 2031. Lees hoe de salderingsregeling werkt en wat de afbouw van deze regeling inhoudt.

KIA CE-subsidie: kringloopeconomie
De subsidie KIA CE moedigt ondernemers en onderzoeksinstellingen aan nieuwe producten, diensten of processen te ontwikkelen, die een boost geven aan de circulaire economie. Zij kunnen daar nu subsidie voor aanvragen.

Subsidieregeling verduurzamen maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)
Ben je eigenaar van maatschappelijk vastgoed? Of houd jij je bezig met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed? Dan is de nieuwe Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) interessant voor je. Aanvragen kan vanaf maandag 3 oktober 2022 09:00 uur tot 31 december 2023 17.00 uur. Wil je DUMAVA aanvragen? Start dan nu alvast met het voorbereiden van de aanvraag.

Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA)
Wil je als sportvereniging maatregelen nemen om het energieverbruik te verminderen, dan kun je gebruik maken van de regeling 'stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties'. Voor 2022 is een subsidiebedrag van € 75,5 miljoen beschikbaar.

Green Deal
Bij de uitvoering van duurzame initiatieven loop je als bedrijf soms tegen barrières aan. De Green Deal-aanpak van de rijksoverheid is er om die weg te nemen. De rol van de overheid hierbij varieert per initiatief. Wil je weten of jouw initiatief kans maakt om in aanmerking te komen voor een Green Deal? Neem dan contact op met rijksoverheid.

Regelingen met belastingvoordeel

Belastingvoordeel voor duurzame investeringen (MIA/Vamil)
Ben je ondernemer en wil je fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Met de MIA profiteer je van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag. Die aftrek komt bovenop jouw gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kun je 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een tijdstip dat je zelf bepaalt. Dit levert je een liquiditeits- en rentevoordeel op.

Energie-investeringsaftrek (EIA)
Heb je een bedrijf dat investeert in een bedrijfsmiddel dat zorgt voor minder CO2-uitstoot? Energiezuinig is? Of duurzame energie toepast? Maak dan gebruik van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). Je kunt dan 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de winst. Dit verlaagt jouw fiscale winst.