Subsidies en regelingen

Lokaal

Korting bouwleges duurzame verbouwing, nieuwbouw en aanleg groen dak
Als ondernemer kun je bij de gemeente Purmerend een korting van maar liefst 50% op de legeskosten krijgen bij duurzame verbouwing van je pand, nieuwbouw en de aanleg van een groen dak. De korting kan bij (ver)bouw oplopen tot een maximum van € 100.000 en de aanleg van een groen dak tot € 50.000! De voorwaarden vind je in de omschrijving van de legesverordening, hoofdstuk 3 onder 2.3.1.1.1 tot en met 2.3.1.1.5. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met het team Vergunningen, Beleid en Advies van de gemeente: 0299-452452.

Landelijk

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
Wil je voor jouw bedrijfspand een of meer warmtepompen of zonneboilers kopen? Kijk dan of je gebruik kunt maken van de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Daarnaast is er tot en met 31 december 2023 subsidie beschikbaar voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie DEI+
Ben je een ondernemer en/of eindgebruiker en wil je minder energie gaan verbruiken in het productieproces of heb je een innovatieve techniek waarmee CO2-emissiereductie kan worden gerealiseerd? Wil je investeren in hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie en geothermische energie? Dan kun je subsidie aanvragen voor pilotprojecten en demonstratieprojecten binnen de regeling DEI+. DEI+ aanvragen kan tot 7 januari 2022, 17.00 uur.

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA)
Ben je ondernemer en koop je een nieuwe, volledig emissieloze bedrijfsauto? Dan kom je in aanmerking voor de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA). De subsidieregeling loopt van 15 maart 2021 tot en met 31 december 2025. Het subsidiebudget van de regeling heeft ieder jaar een maximum. Deze subsidie is voor ondernemers en non-profitinstellingen.

Subsidie voor verduurzaming culturele instellingen
Eigenaren van culturele instellingen kunnen tot en met 30 juni 2022 subsidie aanvragen voor verduurzaming van hun gebouwen. De provincie Noord-Holland stelt 2 miljoen euro beschikbaar om maatregelen te financieren die ervoor zorgen dat een pand van bijvoorbeeld een bibliotheek, archief of theater minder energie verbruikt of zelf energie opwekt. Meer informatie en aanvragen.

Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties
Wil je als sportvereniging maatregelen nemen om het energieverbruik te verminderen, dan kun je gebruik maken van de regeling 'stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties'. Voor 2021 is een subsidiebedrag van € 79 miljoen beschikbaar. De regeling wordt uitgevoerd door de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.

Green Deal
Bij de uitvoering van duurzame initiatieven loop je als bedrijf soms tegen barrières aan. De Green Deal-aanpak van de rijksoverheid is er om die weg te nemen. De rol van de overheid hierbij varieert per initiatief. Wil je weten of jouw initiatief kans maakt om in aanmerking te komen voor een Green Deal? Neem dan contact op met rijksoverheid.

Regelingen met belastingvoordeel

Belastingvoordeel voor duurzame investeringen (MIA/Vamil)
Investeer je in elektrische bussen, duurzame gebouwen of het efficiënter omgaan met grondstoffen? Dan kunt je rekenen op fiscaal voordeel via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Met de MIA profiteer je van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop je gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kun je 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een door jou zelf te bepalen tijdstip en levert een liquiditeit- en rentevoordeel op. Kijk voor alle informatie en subsidie aanvragen op de website van de overheid.

Energie-investeringsaftrek (EIA)
Ondernemers die willen investeren in energiezuinige technieken kunnen in 2021 weer rekenen op fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek (EIA). Bedrijven die investeren in technieken die op de Energielijst staan, kunnen tot 45% van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst. De regeling is sinds vorig jaar uitgebreid met energietransitie. Meer informatie en aanvragen.