Subsidies en regelingen

Lokaal

Korting bouwleges duurzame verbouwing, nieuwbouw en aanleg groen dak
Als ondernemer kun je bij de gemeente Purmerend een korting van maar liefst 50% op de legeskosten krijgen bij duurzame verbouwing van je pand, nieuwbouw en de aanleg van een groen dak. De korting kan bij (ver)bouw oplopen tot een maximum van € 100.000 en de aanleg van een groen dak tot € 50.000! De voorwaarden vind je in de omschrijving van de legesverordening, hoofdstuk 3 onder 2.3.1.1.1 tot en met 2.3.1.1.5. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met het team Vergunningen, Beleid en Advies van de gemeente: 0299-452452.

Provinciaal

Herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen
Tot 30 december 2021 kunnen ondernemers en vastgoedeigenaren op bedrijventerreinen bij de provincie Noord-Holland rechtstreeks subsidie aanvragen via de HIRB+ Duurzaamheid en de HIRB+ OTW. Speciaal voor vragen heeft de provincie een adviesbureau ingeschakeld die je gratis én belangeloos verder kan helpen. Dit adviesbureau heeft ook in een zeer handige Q&A de vele mogelijkheden voor je op een rij gezet.

Landelijk

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
Wil je voor jouw bedrijfspand een of meer warmtepompen of zonneboilers kopen? Kijk dan of je gebruik kunt maken van de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Daarnaast is er tot en met 31 december 2023 subsidie beschikbaar voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)
Wil je minder energie gaan verbruiken in jouw productieproces? Heb je een innovatieve techniek waarmee de CO2-uitstoot vermindert? Investeer je in hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie en geothermische energie? Maak je uit afval op grote schaal nieuwe producten of materialen? Dan krijg je mogelijk subsidie voor een pilotproject en demonstratieproject binnen de regeling DEI+.

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA)
Ben je ondernemer en koop of financial lease je een nieuwe, volledig emissieloze bedrijfsauto? Dan kom je in aanmerking voor de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA). De subsidieregeling loopt van 15 maart 2021 tot en met 31 december 2025. Het subsidiebudget van de regeling heeft ieder jaar een maximum. Deze subsidie is voor ondernemers en non-profitinstellingen.

Subsidie voor duurzame innovatie (MIT)
Ondernemers in Noord-Holland die aan het begin staan van een innovatietraject kunnen subsidie aanvragen. In 2021 stellen provincie en Rijk hiervoor ruim € 7 miljoen beschikbaar. De provincie Noord-Holland beoordeelt de aanvragen expliciet op duurzaamheid. De MIT-regeling (MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren) is 1 van de regelingen waarmee de provincie Noord-Holland het midden- en kleinbedrijf ondersteunt en innovatie wil stimuleren. De regeling is bedoeld voor Noord-Hollandse MKB-ondernemers die op zoek zijn naar financiering in de beginfase van hun project. U kunt nu subsidie aanvragen tot 2 september 2021.

Subsidie voor verduurzaming culturele instellingen
Eigenaren van culturele instellingen kunnen tot en met 30 juni 2022 subsidie aanvragen voor verduurzaming van hun gebouwen. De provincie Noord-Holland stelt 2 miljoen euro beschikbaar om maatregelen te financieren die ervoor zorgen dat een pand van bijvoorbeeld een bibliotheek, archief of theater minder energie verbruikt of zelf energie opwekt. Meer informatie en aanvragen.

Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties
Wil je als sportvereniging maatregelen nemen om het energieverbruik te verminderen, dan kun je gebruik maken van de regeling 'stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties'. Voor 2021 is een subsidiebedrag van € 79 miljoen beschikbaar. De regeling wordt uitgevoerd door de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.

Subsidieregeling verduurzamen sportaccommodaties
Bij de provincie Noord-Holland kun je subsidie aanvragen voor het verduurzamen van je sportaccommodatie. Dit geldt voor kleine fysieke besparings- en verduurzamingsmaatregelen zoals LED-verlichting, zonnepanelen en het aanbrengen of verbeteren van isolatiemateriaal. De subsidie bedraagt 50% tot een maximum van
€ 10.000.

Subsidie kleinschalige circulaire activiteiten
Verenigingen en stichtingen die de kennis van inwoners over circulaire economie willen vergroten, kunnen hiervoor subsidie aanvragen bij de provincie Noord-Holland. De subsidie is bedoeld voor kleinschalige activiteiten die laten zien wat het nut, de noodzaak en de kansen zijn van een circulaire economie. De subsidie bedraagt maximaal 80% van de kosten, tot een maximum van € 5.000 per project. Subsidie aanvragen kan tot 1 november 2021.

Green Deal
Bij de uitvoering van duurzame initiatieven loop je als bedrijf soms tegen barrières aan. De Green Deal-aanpak van de rijksoverheid is er om die weg te nemen. De rol van de overheid hierbij varieert per initiatief. Wil je weten of jouw initiatief kans maakt om in aanmerking te komen voor een Green Deal? Neem dan contact op met rijksoverheid.

Regelingen met belastingvoordeel

Belastingvoordeel voor duurzame investeringen (MIA/Vamil)
Ondernemers die investeren in maatregelen die de negatieve effecten van klimaatverandering beperken, kunnen rekenen op belastingvoordeel via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Op de Milieulijst 2021 staan verschillende maatregelen die voor de MIA\Vamil in aanmerking komen, zoals een groen vegetatiedak en een gevel- of muurbegroeiingssysteem. Kijk voor alle informatie en subsidie aanvragen op de website van de overheid.

Energie-investeringsaftrek (EIA)
Ondernemers die willen investeren in energiezuinige technieken kunnen in 2021 weer rekenen op fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek (EIA). Bedrijven die investeren in technieken die op de Energielijst staan, kunnen tot 45% van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst. De regeling is sinds vorig jaar uitgebreid met energietransitie. Meer informatie en aanvragen.