Transitievisie Warmte Purmerend en Beemster ter inzage

Het klimaat verandert. Dit merken we aan de langere en drogere zomers, en steeds meer heftige (lokale) regenbuien zijn. We bedenken maatregelen om de overlast als gevolg van deze veranderingen aan te pakken, maar willen ook bijdragen aan het voorkomen van deze verandering. Dit doen we o.a. door de CO2-uitstoot te beperken, en daarmee het gebruik van fossiele brandstoffen in de woningen.

In de Transitievisie Warmte geven de gemeenten Purmerend en Beemster aan hoe de nieuwe gemeente, na de fusie, aan de slag gaat met de noodzakelijke transitie op warmtegebied. Het einddoel is dat in 2050 alle woningen in de gemeente vrij zijn van fossiele brandstof, en dus vrij van CO2-uitstoot.

Vanaf 12 juli 2021 ligt de Transitievisie Warmte Purmerend en Beemster zes weken ter inzage. Iedereen kan in die periode schriftelijk reageren op de visie. De links naar de visie vindt u rechts op deze pagina onder de foto.

Reageren Purmerend

U kunt schriftelijk reageren op de inhoud van de visie. Richt uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders van Purmerend op het adres postbus 15, 1440 AA Purmerend of mail naar info@purmerend.nl onder vermelding van ‘inspraak transitievisie warmte’.

Reageren Beemster

U kunt schriftelijk reageren op de inhoud van de visie. Richt uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders van Beemster op het adres postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster of mail naar registratuurbeemster@purmerend.nl onder vermelding van ‘inspraak transitievisie warmte’.

De gemeenten beantwoorden de reacties en verwerken ze waar mogelijk in de definitieve versie van de Transitievisie Warmte. Die visie wordt dit najaar voorgelegd aan de beide gemeenteraden, die uiteindelijk een besluit nemen.