Klimaatadaptatieplan

Zo goed mogelijk omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. Dat is de kern van klimaatadaptatie. Met het veranderende klimaat neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. In het klimaatadaptatieplan Zaanstreek-Waterland 2021-2024 en de klimaatadaptatieplannen Purmerend (2021-2024) en Beemster (2021) maken we duidelijk hoe we de regio en de gemeente Purmerend voorbereiden op een veranderend klimaat. Ben je geïnteresseerd in meer informatie over deze klimaatadaptatieplannen. Stuur dan een mail aan duurzaam@purmerend.nl.