Parkenplan

De komende jaren bouwen we veel woningen. Dit kan alleen als je ook investeert in de leefbaarheid van de stad. Investeren in onze parken is nodig om Purmerend leefbaar en groen te houden. Het gebruik van parken verandert. Zo wordt een park steeds meer een verblijfsgebied in plaats van een doorgangsgebied. Daarom is het parkenplan opgesteld. Het parkenplan is een document dat voor ieder park aangeeft welke functies belangrijk zijn. Om al die uitgangspunten te formuleren hebben we eerst heel veel informatie verzameld. Technische informatie over de bodem en over het groen dat er te vinden is. We hebben ook inwoners gevraagd wat ze van de parken vinden en aan partijen en organisaties die in het park zitten of ze er veel gebruik van maken. Met die informatie gaan we toekomstbeelden ontwerpen voor ieder park.

Parkenplan vastgesteld