Project verduurzamen bestaande bedrijventerreinen Purmerend

Om verduurzaming van ondernemingen op de bestaande bedrijventerreinen in Purmerend en Beemster te bevorderen is de gemeente Purmerend in samenwerking met de provincie Noord-Holland het project 'verduurzamen bestaande bedrijventerreinen Purmerend' gestart. Omdat verduurzaming van ondernemingen maatwerk is, wordt het project ondersteund door een duurzaamheidscoach. De gemeente heeft hiervoor Geert Verlind van de firma Cagerito aangesteld. Advies van Geert is geheel onafhankelijk én gratis.

Doel van het project

 • Stimuleren van de verduurzaming van ondernemingen op de bestaande bedrijventerreinen door de inzet van een duurzaamheidscoach.
 • Formuleren en uitvoeren van concrete maatregelen, bij minimaal 30% van de benaderde ondernemingen.
 • Onder de aandacht brengen van de gemeentelijke duurzaamheidswebsite bij alle ondernemers op de bestaande bedrijventerreinen.
 • Bespreken van maatregelen en bouwen van een lokaal netwerk door onder meer een drietal workshops.

Het project loopt tot eind 2023.

De missie

 • Transitie van een lineaire samenleving naar een circulaire, duurzame samenleving.
 • Deelopdracht is energietransitie naar een fossielvrije, schone, duurzame energieopwekking en gebruik daarvan.

Waarom bestaande ondernemingen?

Voor bestaande ondernemingen kan verduurzaming gekoppeld worden aan een verdienmodel. Hierbij is het essentieel dat de onderneming transparant gemaakt wordt.

Voordelen voor de onderneming

 • Structureel verlagen van de kosten voor energie, afval en andere relevante duurzaamheidaspecten, zoals luchtkwaliteit, geluid, bodembescherming en klimaat.
 • Invulling geven aan klimaatadaptieve maatregelen van het gebouw.
 • Opening naar nieuwe markten, producten en diensten.
 • Verbetering van het bedrijfsimago.
 • Verbetering van het sociale profiel van de producten en diensten en het versterken van social return.
 • Verlaging van milieuschade veroorzaakt door de producten en diensten.
 • Ontwikkeling van lokale inkoopnetwerken.

Thema's

 • Energietransitie: energiereductie, gasvrij, volledig duurzame energie opwekken en gebruiken.
 • Van afval naar grondstoffen voor een circulaire samenleving.
 • Duurzame en lokale inkoop.
 • Duurzame, groene logistiek.
 • Verduurzaming van bedrijfsprocessen.
 • Klimaatbestendigheid.

De aanpak

 • Faciliteren vanuit gemeente en provincie.
 • Maatregelen realiseren in partnerschap, samen met de bedrijven op basis van gelijkwaardigheid.

Factsheets

Ter ondersteuning van het project heeft Geert 6 factsheets ontwikkeld:

 1. Proces vergroening
 2. Afval circulair
 3. Duurzaam inkopen
 4. Energietransitie
 5. Groene logistiek
 6. Klimaatbestendigheid

Meer informatie of vragen?

Stuur dan een mail naar de duurzaamheidscoach van de gemeente Geert Verlind of bel (073) 642 00 32. Of mail uw vraag naar duurzaam@purmerend.nl