Factsheet proces vergroening

Waarom

Een lagere milieubelasting van de diensten en goederen levert op de langere termijn een structurele besparing op. Het zorgt daarnaast voor een beter bedrijfsimago, een betere uitgangspositie bij opdrachtgevers en klanten en het biedt kansen voor nieuwe markten.

Hoe

 1. Stel de nulsituatie op van de milieubelasting van de huidige producten en diensten.
 2. Bepaal de knelpunten in het proces.
 3. Stel een verbeterplan op.
 4. Voer verbetermaatregelen in.
 5. Communiceer naar stakeholders over het nieuwe, groenere imago.

Effecten

 • Minder gebruik van grondstoffen en materialen.
 • Minder CO2-uitstoot.
 • Betere klimaatbestendigheid.
 • Minder milieuschade.
 • Beter sociaal profiel van je producten en diensten en een versterkt social return.
 • Ontwikkeling van lokale inkoopnetwerken.
Proces vergroening