Factsheet afval circulair

Waarom

Zuiniger omgaan met grond- en reststoffen resulteert in een lagere milieubelasting van diensten en goederen. Dat levert niet alleen een structurele besparing op de bedrijfskosten op langere termijn op, het zorgt voor een beter bedrijfsimago en dus een betere uitgangspositie bij opdrachtgevers en klanten. En het biedt kansen voor nieuwe markten.

Hoe

 1. Stel de nulsituatie op van de milieubelasting en kosten van de huidige afvalstromen en reststromen van de huidige producten en diensten.
 2. Bepaal de knelpunten in het proces.
 3. Stel een verbeterplan op.
 4. Voer verbetermaatregelen in.
 5. Communiceer naar stakeholders over het nieuwe, groenere imago.

Effecten

 • Minder gebruik van grondstoffen en materialen.
 • Minder CO2-uitstoot.
 • Betere klimaatbestendigheid.
 • Minder milieuschade.
 • Beter sociaal profiel van je producten en diensten en een versterkt social return.
 • Ontwikkeling van lokale inkoopnetwerken.
Afval circulair