Factsheet duurzaam inkopen

Waarom

Duurzame inkoop van goederen en diensten versterkt de ontwikkeling van een circulaire economie, een economie waarin geen afval meer bestaat en grondstoffen worden hergebruikt. Hierdoor ontstaan nieuwe verdienmodellen. Ook stakeholders vragen meer en meer om duurzame inkoop. En het levert een belangrijke bijdrage aan de groei en de overleving van je onderneming in de toekomst.

Hoe

  1. Stel de nulsituatie op van de inkoop van goederen en diensten, ook in aantal kilometers en CO2-uitstoot.
  2. Stel een verbeterplan op en zoek naar duurzamere alternatieven.
  3. Streef naar een meer lokale levering van goederen en diensten.
  4. Stel eisen aan duurzaam transport en verpakking van producten en diensten.

Wat levert het op?

  • Vergroening van de eigen sector of branche.
  • Kostenbesparing op termijn.
  • Beter bedrijfsimago.
  • Belangrijke bijdrage aan groei en overleving van je onderneming.
  • Sterkere ontwikkeling van een circulaire economie met nieuwe verdienmodellen.
Duurzaam inkopen