Factsheet energietransitie

Waarom

Door minder energie te gebruiken en zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzame energie breng je niet alleen de milieubelasting van je onderneming omlaag, het levert je bedrijf ook een structurele kostenbesparing op.

Hoe

 1. Stel de nulsituatie op van het gebouwgebonden energieverbruik.
 2. Breng het procesgebonden energieverbruik in beeld.
 3. Stel een verbeterplan op voor efficiƫntieverbetering en vermindering van de energiebehoefte.
 4. Stel een verbeterplan op om de resterende energiebehoefte te verduurzamen.
 5. Onderzoek de mogelijkheden van (deels) eigen duurzame energieopwekking.
 6. Onderzoek de mogelijkheden van lokale uitwisseling van overtollige warmte en koude.

Effecten

 • Lagere bedrijfslasten voor energie.
 • Beter comfort van het gebouw.
 • Hogere marktwaarde van het vastgoed.
 • Minder CO2-uitstoot.
 • Betere klimaatbestendigheid.
 • Beter sociaal profiel van je producten en diensten en een versterkt social return.
 • Toename deelname aan lokale energienetwerken.
Factsheet energietransitie