Factsheet groene logistiek

Waarom

Vervoersbewegingen hebben een grote invloed op de milieubelasting van goederen en diensten. Door het voorkomen en verminderen van het gebruik van grondstoffen en materialen en hergebruik ervan verminder je deze vervoersbewegingen, verlaag je de CO2-uitstoot van je onderneming en verlaag je dus de milieuschade van de producten en diensten die je levert. Bovendien levert overgang naar duurzamer vervoer op termijn een duidelijke kostenbesparing op.

Hoe

 1. Breng de huidige vervoersbewegingen in kaart.
 2. Stel de nulsituatie op aan de hand van het aantal kilometers en CO2-uitstoot en het optimaliseren van het beheer van het wagenpark.
 3. Stel samen met je werknemers een vervoersplan op.
 4. Voer maatregelen in om te komen tot afvalvermindering en recycling van verpakkingen en pallets.
 5. Verbeter het voorraadbeheer en de logistiek van (retour)zendingen.
 6. Stimuleer het gebruik van elektrisch (of minimaal hybride) vervoer.
 7. Stimuleer je werknemers om gebruik te maken van het openbaar vervoer en de fiets.
 8. Stimuleer duurzame logistiek op de inkoop van goederen en diensten.

Effecten

 • Minder gebruik van grondstoffen en materialen.
 • Minder CO2-uitstoot.
 • Betere klimaatbestendigheid.
 • Minder milieuschade.
 • Beter sociaal profiel van je producten en diensten en een versterkt social return.
 • Ontwikkeling van lokale inkoopnetwerken.
Factsheet groene logistiek