Factsheet klimaatbestendigheid

Waarom

Het verbeteren van de klimaatbestendigheid van je onderneming levert veel voordelen op. Zo beperk je de wateroverlast op je eigen kavel, verbeter je de waterberging door vertraagde afvoer, beperk je verdroging en beperk je te veel warmteontwikkeling binnen het pand, zogenaamde hittestress.

Hoe

  • Zorg voor voldoende schuil- en broedmogelijkheden voor vogels.
  • Zorg voor meer levend groen op het terrein, aan gevels en op het dak.
  • Versterk de biodiversiteit en koppel ecologische zones.
  • Beperk lichthinder.
  • Scheid hemelwater en vuil water door lozing van hemelwater direct op oppervlaktewater.
  • Vertraag de afvoer van hemelwater door een groen- of vegetatiedak.
  • Gebruik halfopen verharding op wegen en parkeerterrein.

Wat levert het op?

  • Minder wateroverlast.
  • Betere waterberging.
  • Minder verdroging.
Factsheet klimaatbestendig