Duurzame gemeente

24px

gemeentehuis beemster

Duurzame gemeente

Dat we zuiniger met onze aarde om moeten gaan, daarvan zijn we ons inmiddels allemaal wel bewust. Ook wij als gemeenten Purmerend en Beemster nemen onze verantwoordelijkheid. Dat is niet altijd eenvoudig. In een maatschappelijk vraagstuk wegen vaak meer, soms zelfs tegenstrijdige, belangen. Er moeten meer woningen komen. Maar we willen ook een fijne leefomgeving met voldoende groen. En we kunnen natuurlijk niet zo maar heel veel geld uitgeven. Het gaat tenslotte om het belastinggeld van onze inwoners. Dat vraagt om zorgvuldige afweging en keuzes. We geven je hier graag inzicht in wat we zoal doen én waarom we tot die keuze zijn gekomen.

24px

Visie leefbare stad 2040

Purmerend is een leefbare stad en dat willen we graag zo houden. De komende jaren gaan we 10.000 woningen bouwen. Dit zorgt voor extra druk op de openbare ruimte. Tegelijkertijd verandert het klimaat. Het wordt warmer en natter. Deze visie gaat over de balans en de samenhang tussen steen en groen. Hoe zorgen we voor meer woningen, vangen we de gevolgen van klimaatverandering op en bieden we onze inwoners fijne, groene plekken in hun woonomgeving. Dit wordt onder meer uitgewerkt in een Bomenplan, Parkenplan en een Klimaatadaptatieplan. Lees hier de complete Visie leefbare stad 2040.

stadhuis

24px

gorsebos

Bomenplan

Grote bomen zorgen voor lucht en leven. Maar we verwachten dat in de komende 20 jaar een groot deel van de bomen in Purmerend vervangen moeten worden, ongeveer de helft van het aantal bomen dat bij de gemeente in beheer is. Waarom dat is en hoe we daarmee omgaan lees je in het bomenplan van de gemeente.

 

24px

Minder vaak maaien

Op veel plekken in Purmerend staat het gras soms wel een meter hoog. Vaak langs doorgaande wegen en soms ook in combinatie met keurig gemaaide stukken gras. Als gemeente maaien we minder vaak en sommige stukken slaan we helemaal over. Waarom we dat doen, lees je hier.

 

Maaien

24px

Onkruid

Onkruid bestrijden

De gemeente gebruikt voor het bestrijden van onkruid op wegen en trottoirs geen chemische bestrijdingsmiddelen. Gemiddeld twee keer per jaar wordt onkruid met een speciale borstelmachine verwijderd. Nadeel van deze manier van bestrijding is dat de nog levende wortels in de grond blijven. Dit kan soms een minder fraai straatbeeld opleveren. Naar de mening van de gemeente weegt dit nadeel echter niet op tegen het grote voordeel: een veel mindere belasting van het milieu!

24px

Gladheidbestrijding

De gemeente maakt voor de bestrijding van gladheid zoveel mogelijk gebruik van strooiwagens met een systeem dat constant de temperatuur van het wegdek meet. Hoe kouder het wegdek, hoe meer zout nodig is om gladheid te bestrijden. Ook is door middel van gps de exacte breedte van de wegen en fietspaden op de route ingesteld. Hierdoor wordt nooit teveel zout gestrooid.

Gladheidbestrijding beemster

24px

24px

24px

24px