Circulair ondernemen

Het aantal consumenten in de wereld stijgt. Daardoor worden grondstoffen om producten te maken steeds schaarser en duurder. Tenzij we slimmer omgaan met grondstoffen en materialen zodat we ze deels kunnen hergebruiken ofwel circulaire economie. Bedrijven moeten in 2030 minimaal 50% minder mineralen, fossiele grondstoffen en metalen gebruiken. Dat is hard nodig om de doelen van het Klimaatakkoord te halen. Hoe kun je daar als ondernemer aan bijdragen? De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland helpt je op weg en ondersteunt.

Ook op het Ondernemersplein vind je veel praktische informatie om duurzaam te ondernemen.

Circulair ondernemen