Duurzame gemeente

Dat we zuiniger met onze aarde om moeten gaan, daarvan zijn we ons inmiddels allemaal wel bewust. Ook als gemeente nemen onze verantwoordelijkheid. Dat is niet altijd eenvoudig. In een maatschappelijk vraagstuk wegen vaak meer, soms zelfs tegenstrijdige, belangen. Er moeten meer woningen komen. Maar we willen ook een fijne leefomgeving met voldoende groen. En we kunnen natuurlijk niet zo maar heel veel geld uitgeven. Het gaat tenslotte om het belastinggeld van onze inwoners. Dat vraagt om zorgvuldige afweging en keuzes. We geven je hier graag inzicht in wat we zoal doen én waarom we tot die keuze zijn gekomen.

Purmerend Beemster