Onkruid bestrijden

De gemeente gebruikt voor het bestrijden van onkruid op wegen en trottoirs geen chemische bestrijdingsmiddelen. Gemiddeld twee keer per jaar wordt onkruid met een speciale borstelmachine verwijderd. Nadeel van deze manier van bestrijding is dat de nog levende wortels in de grond blijven. Dit kan soms een minder fraai straatbeeld opleveren. Naar de mening van de gemeente weegt dit nadeel echter niet op tegen het grote voordeel: een veel mindere belasting van het milieu!